LESERINNLEGG

Det er nå det gjelder!

«En stemme til MDG i Møre og Romsdal vil bidra til at MDG kommer inn på Stortinget med en stor gruppe, og med det blir den politiske kraften Norge og framtida trenger», skriver toppkandidatene for Møre og Romsdal MDG, Carl Johansen og Ingvild Espelid Wold, i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll og Rigmor Sjaastad Hagen

Meninger

Romsdals Budstikke stiller i sin lederartikkel «Hvem skal holde miljøfanen hevet?» sentrale spørsmål om det kommende stortingsvalget. Mer enn noe annet valg i vår levetid, vil resultatet 13. september avgjøre hvordan Norge, økonomien og fremtiden skal se ut for oss og våre barn.«Ingen politiker kan tillate seg å snakke ned Det grønne skiftet», skriver Budstikka. Men dessverre er det akkurat det vi ser nå. Til tross for at MDG samarbeider godt med Senterpartiet i Møre og Romsdal, satser Sp nasjonalt på en klimafiendtlig politikk og full diesel-populisme. I stedet for å bygge et landsdekkende ladenett for el-biler og bedre kollektivtilbud, er den store kampsaken for partiledelsen blitt å gjøre det billigere å forurense. Senterungdommen vil utrydde ulven.

Stortingsflertallet har med korona-pakkene vist at de prioriterer store bedrifter og oljeselskaper foran vanlige arbeidstagere, gründere, småbedrifter og studenter. Resultatet? Mens EU investerer massivt i sin Green New Deal, og har gitt utvetydige signaler om at kjøp av norsk gass kommer til å gå markant ned de neste årene, investerer norske olje- og gasselskaper mer enn noensinne i fremtidig klimaødeleggelse – på skattebetalernes og fremtidige generasjoners regning.

Ap og Frp har de siste ukene konkurrert om å love billigere ferger, men uten å si hvor de skal hente pengene fra. MDG mener gratis, utslippsfrie ferger er veldig bra for folk, kyst, næringsliv og klima. Og vi har en plan for hvordan dette skal finansieres: Ved å bruke mindre enn 1 prosent av det som er planlagt brukt på klimaverstingen fergefri E39, hvor Møreaksen alene vil koste 20-40 milliarder og slippe ut 500.000 tonn CO2 bare i byggefasen, kan vi gjøre alle fergene i Norge gratis. For et par prosent til, kan vi gjøre fergene utslippsfrie.

Det vil ikke de store partiene være med på. Noe som betyr at de må finne disse pengene ved å kutte i velferden. Det vil si skole, helse og eldreomsorg. Det nekter MDG å godta. Prinsippet om at forurenser betaler, skal gjelde. Sosiale utfordringer må løses over skatteseddelen, og ved å gjøre det billigere å ta miljøvennlige valg. De store partiene gjør det motsatte.

Det som gjør at de partiene som ønsker å prioritere klima og miljø, ikke får større innflytelse, er at de alle har lovet seg bort til de store partiene før valget. Det er en ærlig sak, men det betyr også at klima- og miljøsaken fragmenteres, slik Budstikka beskriver.

Aldri har det vært større behov for et parti som setter klima og miljø først. Ingen regjering kan ta MDGs støtte for gitt. At vi har sagt at vi ønsker et regjeringsskifte, endrer ikke noe på det.

MDG skal være partiet for både næringsliv og idealister. For de som ønsker at det skal bli billigere å leve miljøvennlig og dyrere å forurense. Og for alle som forstår at det ikke finnes noe slikt som gratis motorveier. Noen – skattebetalerne, naturen og fremtidige generasjoner – må alltid betale.

MDG er avhengige av å komme over sperregrensa på 4 prosent for å få avgjørende innflytelse på norsk politikk de neste fire årene. Da er også muligheten til stede for et utjevningsmandat fra Møre og Romsdal – men viktigst: En stemme til MDG i Møre og Romsdal vil bidra til at MDG kommer inn på Stortinget med en stor gruppe, og med det blir den politiske kraften Norge og framtida trenger.

I fylkestingsvalget i 2019 stemte 4,7 prosent på MDG i Møre og Romsdal. På landsbasis var tallet 7,6 prosent. Får vi det samme i dette valget, skal vi forandre norsk politikk.

Derfor håper vi at du vil gi din stemme til MDG i år.

Carl Johansen og Ingvild Espelid Wold,

toppkandidater for Møre og Romsdal MDG

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal