LESERINNLEGG

Molde trenger friluftsbarnehager

Siri-Ann Storhaug er leder og innehaver av den populære Tranebæret friluftsbarnehage i Nordbyen. Hun gir seg i år, og barnehagen legges dermed ned. Partiet MDG skriver i dette innlegget at det må jobbes for flere friluftsbarnehager.  Foto: Bjørn Brunvoll

Vil ha ny friluftsbarnehage Mette Lassen Buchholz (f. v.) er medlem i OKV-utvalget for MDG i Molde kommune. Her med Hans Peter Møller, Rannveig Haga, Knut Iversen Foseide og Ingvild Espelid Wold i partiets kommunestyregruppe i Molde. Foto: Privat 

Meninger

Tranebæret friluftsbarnehage har gitt mange barn mestring ved å la barn være mye ute i naturen. Det er gode grunner til å ønske nye friluftsbarnehager velkommen i kommunen ved en senere anledning.

Sammenheng mellom utelek og konsentrasjon på skolen

En studie fra Universitetet i Oslo fra 2017 viser store fordeler ved at småbarn er mye ute i sine første leveår. Forskerne fant her en positiv sammenheng mellom barn som var mye ute i barnehage (sju timer om dagen) og økt konsentrasjon etter oppstart på skolen. Dette viser at å være mye ute, som det legges opp til i friluftsbarnehager, er forebyggende for god læring og utvikling i senere skolegang.

Små, lokale barnehager er viktig for identitetsbygging

I tillegg til de positive effektene som nevnt over, kan det også bety mye for barna og deres familier å være del av en barnehage som er nær der vi bor, noe de mindre barnehagene som nå legges ned har kunnet tilby. Det er ikke uvesentlig for et barns utvikling at en blir trygg på de fysiske nærområdene der en bor, og at foreldrene som bor i nærheten kan bli kjent og knytte bånd på tvers av alder og kultur. I likhet med barnehagestyrer Thomas Dahle Fiskes innspill i forrige uke (RB, 12.02), tenker MDG at det vil gagne kommunens innbyggere å ivareta et allsidig og nært barnehagemangfold i motsetning til stadig større enheter.

Ja til frilufts- og nærbarnehager i Molde

MDG vil i størst mulig grad satse på nærbarnehager; og gjerne friluftsbarnehager. Det bør letes etter gode areal til dette framover. Barnehager som legger til rette for mye bevegelse ute gir mestring til barna. Mindre lokale barnehager spiller også godt på lag med barnas familier; med mindre tid til transport og større rom for å bygge sosiale relasjoner mellom både barn og voksne i nærmiljøet.