LESERINNLEGG

Tunnelbranner

Katastrofer er som oftest slik som skjer langt vekk som Mont Blanc, Gudvangatunnelen eller Oslofjordtunnelen. Her i fylket satser vi på at det bare er vanndamp fra radiatoren eller litt røyk fra noen varme bremser.

Daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS. Foto: Olav Skjegstad 

Meninger

Men på kort tid nå har vi fått oppleve litt større ting her også. Heldigvis uten at katastrofepotensialene har fått fullt utløp. Det er ikke usannsynlig at en hendelse kan skje med en buss eller to involvert i en tunnelbrann, eller en tankbil fylt med hydrogen – så er katastrofen komplett.

AS Norge makter ikke å oppgradere eksisterende tunneler til EU krav uten stadige utsettelser, og allikevel planlegger de tunnel verstingen Møreaksen. Spør man Høyre og Helge Orten svarer de bare «dobbeltløpede tunneler og verdens sikreste».

Hvorfor stiller ikke media disse spørsmålene?

· I et moderne samfunn - Er selvberging en god nok løsning ved ulykker?

· Hva med de enkeltløpede tunnelene på begge sider av fjorden? De blir 15 km til sammen – like langt som den undersjøiske. Her blir det saktegående tungbiler, forbikjøring forbudt og uten rømningsveier.

· Hva med nærmere 1200 meter i kontinuerlige høydeforskjeller på 3mil? Hele 60% mer høydeforskjell enn Gudvangasystemet. EU kravet om 5% kom i 2003, og lenge før man i det hele tatt tenkte milevis med undersjøiske tunneler.

· Hvordan henger en slik miljøversting sammen med de flotte miljømålene? Er de bare til for å melke befolkningen for avgifter? RA vil sende CO2 regning til Erna om MA blir bygd.

· Miljøet i undersjøiske tunneler er noe av det verste som finnes med tanke på levetid på materialer og utstyr. Hvordan blir regulariteten på tunnelene når alt av avansert overvåkingsutstyr svikter? Som NSB var mest kjent for: «Stengt grunnet signalfeil»

I følge Sentio, ønsker nærmere 80% av befolkningen i M&R oversjøiske løsninger for fjordkryssingene. Hele 92% av disse igjen synes det er helt greit å vente noen ekstra år med ferger.

Folk føler utrygghet, klaustrofobi og ukomfortabelt i tunneler, og spesielt lange og dype.

Romsdalsaksen gir en flat miljøvennlig panoramavei som også er åpen for myke trafikanter. Romsdalsaksen blir en snarvei mellom E39 nord for Romsdalsfjorden mot Eksportvegen E136 på sørsiden. Helt optimalt for nord-sør og øst-vest trafikken.

Romsdalsaksen har størst samfunnsnytte og høyest bo-/arbeidsmarkedsnytte. Dette forsterkes ytterligere med flytting av sykehus til Hjelset.

Jørn Inge Løvik, daglig leder Romsdalsaksen AS

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal