Klimadebatt og elbil

Populist? Både lokalt og nasjonalt har elbil og dieselbil blitt et hett klimatema. Partileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum, forsvarte dieselbileiere.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bra at klima og miljø blir av de viktigste sakene i årets valgkamp.

Meninger

Både på debattplass og på sistesida i Romsdals Budstikke er elbil og klima et gjentakende diskusjonstema. Vi er ikke alene om å diskutere dette, overalt er debatten frisk om klimaendringer og klimatiltak. Debatten rommer mer enn bare klimaspørsmål, og følger slett ikke bare partilinjer eller geografisk tilhørighet.

I uka som har gått har flere spurt om Senterpartiet har byttet ut det grønne skiftet mot valgflesk og populisme? Både politikere og kommentatorer hev seg på da partileder Trygve Slagsvold Vedum virket uklar og ullen om hvilke klimatiltak hans parti skal stille seg bak.

Først i juni skal Senterpartiets landsmøte avgjøre partiets klimapolitikk. Men vi vet at partiets programkomité er delt og har flere uavklarte klimaspørsmål. Norge og oljeproduksjon er vanskelig for Sp, det skiller for eksempel den tidligere ledelsen, representert ved Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete mot partileder Vedum og tidligere oljeminister Ola Borten Moe.

Men det som virkelig setter fart i diskusjonen, er også i nasjonal politikk debatten om elbil og dieselbil. Det toppet seg da Arbeiderpartiets Espen Barth Eide beskyldte Vedum for «dieselpopulisme», mens Sp-lederen svarte at klimapolitikk ikke bare kan være noe de rike har råd til.

Jonas Gahr Støre har i ettertid sagt at han verken mener Sp er populistisk eller at det ikke er mulig å få til et rødgrønt regjeringssamarbeid på grunn av klimauenighet.

Norge har forpliktet seg til ambisiøse klimamål i åra framover. Med rette blir Senterpartiet kritisert for ikke å svare på hvordan de mener vi skal nå de målene. Men det er slett ikke slik at bare er Sp som rystes av intern strid om klima og miljø, eller mangler gode svar på de store utfordringene.

I Arbeiderpartiet er dette en klassisk og årelang intern strid – med mange uløste spørsmål. Det er nok å nevne iskanten.

Det er bra at klima og miljø blir av de viktigste sakene i årets valgkamp. Men det er flere enn Senterpartiet som kan havne djupt i spagaten. For klimatiltakene vil smerte og det liker nesten ingen å fortelle i et valgår.