LESERINNLEGG

Hvor forsvant den nordiske tilliten?

For det nordiske samarbeidet bør koronaviruset være en vekker.
Meninger

I krisetider står hvert enkelt land seg nærmest. Dette så vi under flyktningkrisen i 2015, hvor koordinering og samarbeid var fraværende i Norden. Håndteringen av koronapandemien er dessverre en repetisjon av det mislykkede samarbeidet og nok et tilbakeslag for det nordiske fellesskapet.

Tillit til hverandre og til myndighetene anses vanligvis å tilhøre de nordiske verdiene. Ifølge en rapport fra 2017 fra Nordisk ministerråd er tilliten Nordens største ressurs. Tilliten til de nasjonale myndigheter har vært sterk i alle de nordiske landene siden krisen brøt ut, men tilliten mellom de nordiske landene, både mellom stater og befolkningene, er kraftig redusert. Det ser vi særlig i diskusjonen i sosiale medier.

Hvordan kan vi gjenoppbygge tilliten og styrke fellesskapet? Foreningene Norden vil satse på programmer som styrker fellesskapet som Nordjobb, som er formidling av sesongarbeid, bolig og fritidsprogram til nordiske ungdommer. Norden i skolen, som er en undervisningsplattform til å styrke språkforståelsen, og Nordisk litteraturuke som er en del av det kulturelle samarbeidet. Alt dette er finansiert av Nordisk ministerråd.

De nordiske landene utgjør et fredelig hjørne av verden, vi har stort handelssamarbeid, kultursamarbeid, utveksling av arbeidskraft , vi besøker hverandre og gifter oss med hverandre. Hva kan gjøres lokalt for å bygge opp samfølelsen og tilliten til hverandre når vi for tiden ikke kan besøke hverandre? Foreningen Norden i Molde har tidligere arrangert foredrag og sosiale sammenkomster. Det vil vi fortsette med når de strengeste reglene er borte. Vi satser først på en svensk kveld for å styrke samfølelsen med vårt nærmeste naboland . Foreningene Norden har satt i gang en medlemsrekruttering for å styrke samholdet og tilliten til hverandre, og vi i Molde lokallag vil ønske enkeltmedlemmer av Foreningen Norden i andre kommuner velkommen til samvær.

Bitten Linge, leder i Molde lokallag av Foreningen Norden

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal