LEDER TIRSDAG 9. FEBRUAR

Ingen lettvint løsning om eksamen

AVLYSER EKSAMEN: Kunnskapsminister Guri Melby avlyser skriftlig eksamen. Det gir skolene en mer oversiktlig vår, men det er fortsatt viktige avklaringer som må på plass.   Foto: NTB

Meninger

Etter flere uker med venting kunngjør kunnskapsminister Guri Melby at årets skriftlige eksamen for ungdomsskoler og videregående skoler er avlyst. Samtidig holder de fast på at muntlig eksamen skal gjennomføres for avgangselever.

Melby begrunner avgjørelsen med at det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elever dette skoleåret. Hun frykter at dette kunne medført et ulikt vurderingsgrunnlag.

Kunnskapsministeren sier at hun har opplevd et press for å avgjøre spørsmålet. Hun sier samtidig at det har vært lite snakk om konsekvensene av å de ulike alternativene. Det er riktig, og denne saka er ikke avsluttet sjøl om regjeringa nå har landet på en beslutning. I pressemeldinga understreker regjeringa at de nå skal se på andre alternativ for hvordan standpunktkarakteren skal forsterkes.

Det er av stor betydning for at man skal oppnå målet om at karakterene skal være riktige og rettferdige. Gjennom en eksamen får man en ekstern vurdering. Regjeringa skal nå se på hvordan man kan få dette på plass uten eksamen.

Å avlyse eksamen er et inngripende tiltak som har konsekvenser både for flere årskull med elever og studenter. Avlysningen var likevel riktig, først og fremst for å gi en forutsigbarhet til en gruppe som har blitt hardt rammet av pandemien.

Forhåpentligvis kan en avklaring bidra til at skolene nå kan planlegge hvordan de kan jobbe med å få på plass gode sluttvurderinger. I dette arbeidet er det viktig å huske på at elever er forskjellige. For enkelte elever er eksamen en anledning til å bli vurdert ene og alene ut fra besvarelsen som blir levert.

Det må også lages en god gjennomføringsplan slik at muntlig eksamen nå blir gjennomført.

I iveren etter å komme fram til en god løsning er det viktig at man ikke skaper en ny skjevhet. Det står man i fare for ved å gjøre slike unntak. Det er viktig at man evaluerer hvorfor man har kommet i denne situasjonen. Terskelen for å avlyse eksamen bør fortsatt være høg.

I iveren etter å komme opp med en god løsning er det viktig at man ikke skaper en ny skjevhet