LESERINNLEGG

«Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en desentralisert sykehusstruktur, og kan være med på å drøfte det meste i helseforetaksmodellen»

– Vi vil stanse den kroniske underfinansieringen av sykehusene, som er hovedgrunnen til at investeringer blir vanskelige å gjennomføre, skriver Helse- og omsorgspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, i dette innlegget.  Foto: NTB

Meninger

Arbeiderpartiet vil forbedre helseforetaksmodellen som fortsatt skal ha statlig eierskap. Det blir viktig i fortsettelsen at vi får en langt større politisk påvirkning på sykehusene, samtidig med en regional og lokal forankring. Vi vil stanse den kroniske underfinansieringen av sykehusene, som er hovedgrunnen til at investeringer blir vanskelige å gjennomføre.

Vi mener ansvaret for investeringer og drift hører sammen. Kommuner og fylkeskommuner er de det er naturlig å sammenligne med fordi de sørger for velferdstilbud til innbyggeren på sammenlignbart vis som sykehusene behandler pasienter. Her avgjøres investeringer i en helhetlig vurdering ut ifra hvordan du kan drifte med de investeringene du velger.

Det er de samlede bevilgningene som avgjør hvor mye pasientbehandling du får ut av potten. En nasjonal investeringsplan som stortinget beslutter er Arbeiderpartiet veldig skeptisk til. Da blir det kjøttvekta som rår og investeringene blir prioritert i de mest befolkningstunge områdene. Det bryter med målet om en god og likeverdig helsetjeneste uansett hvor du bor i landet. Se på nasjonal transportplan hvor det er så godt som rensket for større prosjekter nord for Dovre eller rettere sagt nord for Trøndelag, mens hele Helse Nord nå er på siste etappe av en nesten total fornyelse av sykehusene. Nye sykehusbygg i Finnmark, Troms, Nordland – listen der er veldig lang.

I Helse Midt-Norge har det vært ett større investeringsprosjekt de siste 10 årene, og det er det nye fellessykehuset som Solberg-regjeringen valgte å plasserte på Hjelset. På grunn av vedvarende støy kan man få inntrykk av at denne investeringen ikke er ønsket – men pasientene på Nordmøre og i Romsdal fortjener moderne bygg og utstyr for å kunne tiltrekke de fagfolkene som skal gi trygghet og god behandling.

Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en desentralisert sykehusstruktur, og kan være med på å drøfte det meste i helseforetaksmodellen, men det skal ikke gå på bekostning av ventetid og behandlingskvalitet. Her har utviklingen de siste tjue årene vært positiv, så lenge vi, i motsetning til nå, har hatt regjeringer med vilje til å stille opp med nok penger. Og det er ikke nye, store omstillingsprosesser de ansatte i Sykehus-Norge roper etter. Det vi skal sørge for, er mer politisk representasjon i styrene, bedre samarbeid med kommunene og mindre stykkprisfinansiering. Selvsagt skal vi også få slutt på høyreregjeringens «fritt behandlingsvalg» – en privatiserende og sentraliserende tapping av vårt felles helsevesen.

Vi trenger at det fremover er stabilitet rundt organiseringen av sykehusene, bedre økonomi, utvikling av nye behandlingsmetoder, nye medikamenter, ny teknologi, god faglig ledelse og kompetente ansatte. Det arbeidet skal Arbeiderpartiet sitte i førersete på.

Mvh Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant

Helse- og omsorgspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal