LEDER ONSDAG 3. FEBRUAR

Rettferdig fordeling av sjukehuspengene

KAMP OM KRONENE: Regionrådene i Møre og Romsdal har kommet med en felles uttale før styremøtet i Helse Midt-Norge. De frykter ny skeivfordeling av sjukehuskronene.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Det er greit å kjempe for sitt eget, men argumentasjonen fra Trondheim er urimelig.

Meninger

Regionrådene i Møre og Romsdal har en felles kampsak når de slår alarm om forslaget om ny finansieringsmodell for Helse Midt-Norge. I et brev stillet til styreleder Tina Steinsvik Sund er regionråda klare i sin tale. Dersom innstillingen blir vedtatt vil det medføre en klar skeivfordeling der Helse Møre og Romsdal kommer dårlig ut. Samtidig vil forslaget i praksis føre til at St. Olavs i Trondheim på permanent basis vil få mer penger enn den nasjonale fordelingsmodellen tilsier.

Styret i Helse Midt-Norge bør stoppe opp, og tenke nøye gjennom innspillene som har kommet. I opptakten til styremøtet har det vært flere røster som har fremmet legitim kritikk mot forslaget. Helse Møre og Romsdal har vært underfinansiert over mange år. Slik kan det ikke fortsette, og innstillingen oppfattes som en ytterligere svekkelse av Helse Møre og Romsdal. Et slikt vedtak vil ramme Helse Midt-Norge sin troverdighet hardt.

Det er ikke slik at en del av organisasjonen skal spare og effektivisere, mens en enhet skal utvikle. Folk som bor i Møre og Romsdal har krav på et godt helsetilbud. Over tid har det blitt spart, noe som har ført til manglende investeringer i nytt medisinsk utstyr. Det oppleves som om både kapasitet og kvalitet utfordres. Samtidig har den økonomiske situasjonen ført til forsinkelser når det gjelder det vedtatte fellessjukehuset på Hjelset. Usikkerheten rundt framdrift tærer på.

I Trondheim prøver ordfører Rita Ottervik å skape et inntrykk av at sjukehusa i Møre og Romsdal sjøl er skyld i situasjonen. Det er greit å kjempe for sitt eget, men denne argumentasjonen er urimelig. Møre og Romsdal har sett verdien av et sterkt St. Olavs, men det finnes grenser. Det er verdt å merke seg at fagmiljø i Møre og Romsdal og gamle Nord-Trøndelag er sterkt uenig i Otterviks framstilling. Innstillingen er heller ikke i samsvar med anbefalingen fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe som Helse Midt- Norge sjøl har nedsatt.