LEDER MANDAG 1. FEBRUAR

Strømregninga må inn i valgkampen

Strømregninga blir høyere: Både kraftprisen og myndighetenes økte avgifter kommer til å merkes på strømregninga utover året.   Foto: Oddbjørn Harnes

I stedet for å øke el-avgiften, burde politikerne redusere den for fornybar energi.

Meninger

Kuldebølgene vi har hatt – og som det sikkert kommer flere av – har ført til at strømprisen har skutt i været. I Molde-regionen har prisen på elektrisk kraft vært handlet for rundt 50 øre kilowattimen på kraftbørsen Nordpool. Det er dobbelt så høy pris som ved nyttår. Kraftprisen ligger an til å bli mye høyere utover denne vinteren enn vi opplevde i fjor. Det kommer alle strømkundene til å merke når regningene skal betales.

Året 2020 var et unormalt år for strømkundene. Kraftprisen var til tider så lav at forbrukerne nærmest hadde gratis strøm, bare nettleie og avgifter var merkbar på strømregninga. Noe av forklaringen var nedstengingen på grunn av korona; det førte til at etterspørselen etter kraft var lavere enn normalt. Også temperatur og nedbør bidro til lave kraftpriser. I år kan situasjonen bli en helt annen.

Prisen vi forbrukere betaler for strømmen, består av flere deler: kraftpris som bestemmes av hva som handles på kraftbørsen Nordpool, påslag, elavgift til staten, merverdiavgift og nettleie.

Den siste biten, nettleia, har det lokale energiverket monopol på, og prisen er ikke konkurranseutsatt. Selve råvareprisen på kraftbørsen bestemmes av tilbud og etterspørsel, og er lite forbrukerne kan gjøre noe med. Det som derimot er politikk, handler om hvor høye avgifter staten vil legge på kraftprisen ut til industrien og forbrukerne.

Elavgiften er ei melkeku for staten. I år tar staten inn anslagsvis over 11 milliarder kroner på elavgiften. Da strømprisene i fjor var lave, ble det ikke noe ramaskrik da regjeringen økte elavgiften fra 16,13 øre per kilowattime til 16,69 øre. På toppen kommer moms.

Etterspørselen etter energi vil øke i åra som kommer. Politikerne konkurrerer om å lansere de mest klimavennlige løsningene i det grønne skiftet. Flere elbiler, busser, transportkjøretøy, ferjer og andre fartøy drevet på oppladbare batteri kommer til å være viktig når energibruken skal dreies fra fossil energi til fornybar energi.

Vi hadde håpet at politikerne enda sterkere oppmuntret til overgangen til fornybar energi ved å senke el-avgiften, ikke øke den. Når strømregninga blir høyere, kommer vi ikke unna at energipolitikken og avgiftsregimet overfor strømkundene blir tema i årets valgkamp.