LEDER TIRSDAG 26. JANUAR

Faresignal rundt koronatiltak

LANGE POLKØER: Da Vinmonopolet i noen kommuner ble stengt var resultatet lange køer i enkelte av nabokommunene. Mandag ble det kjent at regjeringa igjen åpner polene. Foto: NTB 

Et av de første rådene som ble gitt var at det var liten grunn til hamstring. Dette rådet burde også gjelde polvarer.

Meninger

For knapt en uke siden ble det kjent at Nordre Follo kommune iverksetter nye smitteverntiltak etter et utbrudd av mutert koronavirus. Etter hvert ble nye tiltak iverksatt i flere kommuner på Østlandet. Situasjonen har i perioder vært uoversiktlig. Det har vært diskusjon om hvilke tiltak som gjelder for hvilke områder. Igjen opplever man at folk reiser til nabokommunene for gjøremål som er stengt i heimkommunen. Mest tydelig ble dette med bildene av lange polkøer i kommuner rundt Oslo.

I snart ett år har befolkningen levd med begrensninger som følge av smitteverntiltak. I perioder har dugnadsånden vært sterk. Samtidig har det blitt utfordringer i situasjoner hvor regelendringene har kommet brått på befolkningen.

Et av de første rådene som ble gitt var at det var liten grunn til hamstring. Dette rådet burde gjelde også for polvarer. Resultatet ble denne gangen at regjeringa åpnet Vinmonopolet i de stengte områdene for å unngå nye kødannelser.

Regjeringa kom denne gangen skjevt ut i sin kommunikasjon. Det muterte koronaviruset som skal stamme fra Storbritannia blir beskrevet som svært smittsomt. Sjøl om det oppfattes som tungt, er det liten grunn til å argumentere mot nye tiltak når dette viruset er påvist i et større utbrudd i Norge.

Kommunikasjonen rundt tiltakene kunne imidlertid vært bedre. Denne gangen ble det unødig forvirring rundt hvilke regler som gjaldt for butikker, pol og hytteturer.

Denne gangen ble restriksjonene innført i et geografisk område. Det kan være en riktig vurdering. Neste gang kan det være vårt område som er rammet. Det er imidlertid helt avgjørende at slike råd da blir respektert og fulgt, og at lokale helsemyndigheter løpende oppdaterer sine innbyggere på hva som gjelder.

FHI sine tall viste mandag ettermiddag at det er 82 tilfeller av det muterte viruset i Norge. Det siste året har vist at nye utbrudd kan oppstå når vi er lite forberedt. Det er viktig at man da raskt kommuniserer, og at råd og anbefalinger blir fulgt.