LESERINNLEGG:

Faktasjekk av Frank Sve sine påstander

Fremskrittspartiet greier igjen å presentere en rekke påstander om Møreaksen uten rot i virkeligheten. Her skal jeg forsøke å besvare dem systematisk.

Fylkestingsrepresentant: Falk Øveraas.  Foto: Privat

Meninger

En ting skal Frank Sve ha, han er god på å presentere sine egne påfunn og påstander som sannheter. Hans første påstand er at næringslivet ikke ønsker Møreaksen. Og det stemmer jo at Norsk lastebileierforbund er mot undersjøiske tunneler. Men samtidig ser man at NHO, som representerer næringslivet, er klare på at Møreaksen skal bygges, samtidig ser man at transportselskap som Tomren Transport er for Møreaksen. Da blir det direkte løgnaktig av Frank å presentere det som at næringslivet er mot – dette er skremmende av en fremtidig stortingspolitiker.


LESERINNLEGG

Møreaksen treng ikkje ingeniørar for å vere greinalaus

«Kven har kritisert dei ingeniørane som blir tvinga til å prosjektere noko så gammaldags, miljøfiendtlig og greinalaust som Møreaksen»?


Sve presenterer så en påstand om at flertallet av innbyggerne i fylket ikke liker undersjøiske tunneler. Dette er igjen en total grunnløs påstand, for det er faktisk ikke gjort en eneste undersøkelse der man har spurt et representativt utvalg fra hele fylket. Her går man igjen en farlig vei når man tilegner halvparten av fylkets over 260.000 innbyggere meninger uten noe form for empiri. Ser man så til Sunnmøre med fordelene av Vigratunnelene og Eiksundsambandet tror jeg nok flere vil si at undersjøiske tunneler er helt greit.

Neste påstand er at jeg henger ham ut som person. Og nei, jeg gjør ei. Andrekandidaten til Fremskrittspartiet må tåle saklig kritikk når han hele tiden overdriver og presenterer halvsannheter i en offentlig debatt.


LESERINNLEGG

Når det gjelder Frp sine lovord om å trenere Møreaksen er ikke dette annet et barnslig forsøk på populisme

Lytt til erfarne fjellfolk kan være en god regel, for politikere sin del, kan det ofte være fornuftig å lytte til de som har fagkompetanse.


Aksevalget for Romsdalsfjorden har lenge vært en debatt med høy temperatur. Og det finnes mange gode argumenter for begge sider. Samtidig er det kun en av sidene som hele tiden presenterer et påstander og skremselspropaganda om den andre. Jeg kunne også konsekvent ha omtalt Romsdalsaksen som «En grusom betongmur som stenger igjen den flotte fjorden» eller «Et livsfarlig broprosjekt med uprøvd teknologi». Men jeg tror debatten står seg best uten.

Så er det til slutt litt spesielt at Frank Sve plutselig nå har fått klokkertro på at byråkratiet fungerer. Han ønsker nemlig at det 100% statlige selskapet Nye Veier AS skal ta over prosjektet med krysning av Romsdalsfjorden. Samtidig som han kritiserer Høyre for å kun høre på byråkratene. Ser vi her et snev av dobbeltmoralskhet hos Frp?

Falk Øveraas

Fylkestingsrepresentant Høyre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal