LESERINNLEGG:

Kjersti Toppes følsomhet

Torgeir Dahl (H), ordfører i Molde kommune  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Jeg registrerer at helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe mener jeg går på henne som person og er ufin.

Bakgrunnen for saken var hennes uttalelse i TK: «Det har vært en styrt prosess fra helseforetaket og regjeringen sin side i flere år med en rigget prosess mot en snarest mulig nedlegging av fødeavdelingen i Kristiansund.» Jeg mener dette utsagnet kvalifiserer til betegnelsen konspirasjonsteori.

Det har vært arbeidet målrettet for å styrke fødetilbudet både i Kristiansund og Molde. Det bør være kjent at administrerende direktør for Helse Møre og Romsdal Øyvind Bakke personlig har lagt ned store ressurser for sikre et forsvarlig fødetilbud både i Kristiansund og Molde. Da tillater jeg meg å påtale påstanden fra Kjersti Toppe om at dette har vært en styrt prosess fra Helseforetaket og regjeringen.


Dahl om Toppe: – På tide hun kommer seg hit og oppdaterer seg på virkeligheten

Ordfører Torgeir Dahl (H) retter kraftig skyts mot Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe: – Det er provoserende at hun fortsetter med sine konspirasjonsteorier.Toppe: – Kommer gjerne til Molde, men trenger ingen opplæring fra ordføreren

– Jeg kjenner saken veldig godt, og forstår at det er en dum og dramatisk sak. Men det må være lov å påpeke at dette er imot det Stortinget har vedtatt, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe.


Invitasjonen til Molde står fast. Hun bør absolutt la seg oppdatere på realitetene slik den oppleves for ledelsen, tillitsvalgte og fagpersonene i Helseforetaket og fra de fødende. Velkommen til Molde, Kjersti Toppe!

Torgeir Dahl (H), ordfører i Molde kommune

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal