LESERINNLEGG:

Grønt, ikke blått!

Meninger

Aps Else-May Norderhus tar i Budstikka til orde for satsing på blå hydrogen i Aukra.


LESERINNLEGG

Vi vil ha hydrogensatsing i Aukra!

I onsdagens Romsdals Budstikke peika Stortingsrepresentant Else May Norderhus på Aukra. Der ho ser muligheiter for både hydrogenproduksjon og karbonfangst og lagring.


MDG er enig i at det er viktig å forske videre på karbonfangst og -lagring (CCS), og Norge bør investere tungt i dette. Men før teknologien er moden, kan man ikke sette i gang storstilt produksjon av teoretisk sett blå hydrogen verken i Aukra eller på Tjeldbergodden. Da risikerer vi å sitte igjen med grå hydrogen. Det tåler ikke klimaet, og produktet vil bli vanskelig å få solgt i et marked som i økende grad etterspør ren energi.

Grønn hydrogen vil derimot ha et stort marked, og kan bli et nytt industrieventyr for Norge, i kombinasjon med havvind. Det er her hovedsatsingen bør komme for et fylke som Møre og Romsdal, med stor kompetanse på offshore og leverandørindustri.

Aps gjentatte forsøk på å forlenge oljealderen, står i veien for den satsingen vi trenger på nye, grønne teknologier. Det er ikke bare dårlig for klimaet, men for fremtidens arbeidsplasser i Møre og Romsdal.

Skrevet av Carl Johansen, Stortingskandidat og gruppeleder for MDG i Møre og Romsdal

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal