LEDER MANDAG 11. JANUAR

Tidsplan må komme for sjukehusbygging

GIR RÅD: Leder for prosjektstyret for nysjukehuset, Heidi Nilsen, skal gi helseforetaket råd om å gå videre med Skanska eller dele sjukehusbygget inn i delprosjekt.  Foto: MARIT HEIENE

Styret i Helse Møre og Romsdal må neste uke be konsernet om mer penger.

Meninger

Denne uka blir ei skjebneuke for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. De siste dagene har ledelsen for sjukehusprosjektet og Skanska forhandlet om prisen på akuttsjukehuset på Hjelset. I løpet av de neste par dagene må styret for prosjektet ha trukket en konklusjon: Er det endelige pristilbudet fra Skanska slik at prosjektstyret kan anbefale Helse Møre og Romsdal å inngå kontrakt? Eller må man gå for plan B; å dele sjukehusbyggingen inn i flere delprosjekt? Anbefalingen fra prosjektstyret vil veie tungt når styret for Helse Møre og Romsdal møtes om ei uke.

Blant folk flest er frustrasjonen stor rundt sjukehusbyggingen. To ganger har sjukehusprosjektet havarert; første gang fordi prosjektet var for dyrt og arealutnyttelsen ikke god nok. Andre gangen fordi bygget lå an til å koste hundretalls millioner mer enn det var penger til. En ny fadese tåles ikke hvis Helse Møre og Romsdal og ledelsen i konsernet Helse Midt-Norge skal ha troverdighet.

Det positive er at både byggherren og entreprenøren som har medvirket til utformingen av nybygget, er enig om at prosjektet er godt. Signalene fra Helse Møre og Romsdal, fra Helse Midt-Norge og fra eieren av sjukehusa i landet, Helse- og omsorgsdepartementet, er klokkeklare: Dette sjukehuset skal bygges. Sist uke sa en samlet Mørebenk på Stortinget det samme. Utålmodigheten er stor etter å få stukket spaden i jorda.

Vi vet ikke hvilken løsning det blir for å få bygget sjukehuset. Det viktigste er ikke hvilket firmaskilt som står på byggeplassen, men at byggingen faktisk kommer i gang i vår. I dag foregår det arbeid på byggeområdet med å tilrettelegge for byggestart, blant annet med tilførsel av strøm, vann, tilkomstveger, riggplass og parkeringsplasser for arbeidere. Alle er kjent med at det må mer penger til for å få reist bygget; trolig rundt en halv milliard kroner. Det lokale helseforetaket må på styremøtet neste uke vedta å be konsernet Helse Midt-Norge om mer penger. Vi mener styret i Helse Møre og Romsdal må legge fram en forpliktende tidsplan for framdrifta av sjukehuset. Og planen må følges. Nå er det kun handling som trengs.