LESERINNLEGG

Nedlegging av Farstad omsorgssenter

Oppfordringen til Hustadvikas politikere må være: Det er aldri for sent å snu!!
Meninger

Det er opprettet en Facebookgruppe som heter: «Vi som fortsatt jobber mot nedleggelse av Farstad Omsorgssenter». Denne gruppen har et medlemstall på nesten 10% av Kommunens innbyggere (1050 medlemmer), det må i seg selv være en god indikasjon på at noe er i ulage her!! «Folket» er ikke på linje med politikerne.

Jeg mener bestemt at vedtaket om nedlegging av Farstad Omsorgssenter er fattet på et lite gjennomarbeidet grunnlag og de budsjettmessige forholdene rundt dette er lite troverdige. Det er ellers store forskjeller mellom forklaringer fra posisjonen i kommunestyret (SP, KrF, SV & MDG) sammenlignet med redegjørelsen gjort av Kommunedirektøren.

Før avstemmingen i Kommunestyremøtet 17.12.20 ble det fra Kommunedirektørens side presisert at vedtaket det stemmes over er nedlegging av Farstad Omsorgssenter, punktum! For tilskuere på utsiden som hørte de forskjellige innleggene fra politikerne virket det som det var noe uklart hva en skulle stemme over.

SP har i innlegg i RB sagt at det neste året skal brukes til å utrede hva som skal skje med Farstad Omsorgssenter og eldreomsorgen i Kommunen totalt sett, da ville det være naturlig å vente med nedleggelser/ombygginger etc. til det er bestemt og man har en plan for videre arbeide. For alle som ser dette fra utsiden så virker det helt uforståelig og det er tydelig at man starter i feil ende med prosessen!

Samtidig sier Senterpartiet og resten av posisjonen at Farstad Omsorgssenter ikke skal legges ned men bygges om til omsorgsboliger etter samme modell som Auretunet og Lundhaugen. Pr i dag er det liten forskjell på omsorgsnivå eller pris pr plass når man sammenligner disse tre stedene! Det betyr at etter en kostbar prosess med ombygging og alt det medfører så sitter man igjen med mindre plasser og totalt sett en mye høyere kostnad.

Det har vært gjort flere forsøk tidligere på ombygging av Farstad til omsorgsboliger og forsøkene har blitt stoppet grunnet tekniske/økonomiske forhold. Det er ikke noe som tilsier at et nytt forsøk vil gå noe bedre. I de siste to forsøkene på ombygging ble det brukt mange millioner uten noen nytte. Det er ellers brukt millioner på vedlikehold/modernisering av Farstad Omsorgssenter de siste årene og med det er levealderen på bygget økt betraktelig. Var dette også bortkastede penger?

De menneskelige faktorene er veldig lite belyst. Dette vedtaket gjelder først og fremst 23 mennesker som mister sitt hjem og de har liten eller ingen påvirkning på egen fremtid. All erfaring tilsier at en flytteprosess for mennesker i høy alder har store konsekvenser for videre livskvalitet. Mange av disse menneskene er fullt oppegående personer som følger med i det politiske spillet og er sterkt bekymret for egen fremtid. De har en trygg og god bolig i dag med fantastiske personer rundt seg og så plutselig bestemmer noen politikere at deres hjem ikke er prioritert i årets budsjett og de må bare finne seg i å flytte etter hvert som det blir ledig plass et eller annet sted i Kommunen!!

Ellers går selvfølgelig de ansatte på Farstad en usikker fremtid i møte, her snakker vi også om mennesker som er avhengige av sitt arbeide og har pr i dag en god og sikker jobb. De er med på å drive et omsorgssenter som er helt på topp i Kommunen når det gjelder økonomi, trivsel for beboere og har ellers et meget høyt score når det gjelder arbeidsmiljø. Farstad Omsorgssenter er et av få steder med eget kjøkken som gjør at kvaliteten på maten er absolutt på topp og dette er også en medvirkende årsak til at trivselen på stedet er veldig høy. Det sies at alle ansatte skal beholde jobbene sine men ingen vet hva det innebærer, skal de jobbe i Elnesvågen, Eide eller andre steder i Kommunen? Alle forstår at en reduksjon i tilbudet til de eldre vil medføre en reduksjon i antall ansatte og lønninger er vel en av hovedpostene i budsjettet så den største besparelsen ligger vel der!

De ansattes organisasjoner er forunderlig stille i denne prosessen som berører veldig mange av deres medlemmer.

Uansett hva Kommunen vedtar så øker antallet eldre og fra sentralt hold politisk så sies det at eldreomsorgen må styrkes kraftig de kommende år. Hustadvika Kommune svarer på dette med å legge ned tilbud uten å ha en helhetlig plan på hvordan eldrebølgen skal møtes.

Forstå det den som kan!

Oppfordringen til Hustadvikas politikere må være: Det er aldri for sent å snu!!

Leif Hoemsnes

--------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal