LEDER TORSDAG 7. JANUAR

Gledelig utvikling, men noe skremmer

KONTROLL: Hver dag anmeldes en rekke mennesker for ruskjøring. Aldri har så mange kjørt i påvirket tilstand som i fjor.  Foto: NTB

Skremmende at det blir anmeldt 28 ruspåvirka sjåfører hver eneste dag.

Meninger

95 personer mistet livet i trafikken i 2020. Det er 95 for mange, men samtidig det lavest antall trafikkdrepte siden ulykkesstatistikken begynte i 1947. Tar vi med at trafikken på de siste 70 åra har mangedoblet seg, er det et udiskutabelt bevis for viktigheten av arbeidet med trafikksikkerhet.

Antall omkomne er 13 færre enn året før. Tre personer mistet livet i trafikken i fylkene Agder og Møre og Romsdal, som er de to fylkene med færrest omkomne i 2020. For Møre og Romsdals vedkommende er det en stor nedgang fra året før, da omkom 10. Målrettet trafikksikkerhetsarbeid fungerer, men vi er fortsatt langt unna visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

For i kontrast til ulykkesstatistikken, kommer tallene om rus i trafikken. I fjor ble 10.378 sjåfører tatt for ruskjøring på norske veger. Aldri før har så mange hatt ulovlig promille. Det totale tallet på 10.378 anmeldelser er en økning på 658 personer fra 2019. Færrest var det i Finnmark (250), Troms (381) og Møre og Romsdal (504).

Det er skremmende å vite at det i gjennomsnitt blir anmeldt 28 ruspåvirka sjåfører hver eneste dag. Hvor mange er det som ikke blir stoppet?

Ifølge politiet og FHIs vegkantundersøkelse blir det daglig kjørt omtrent 140.000 turer i trafikken av sjåfører ruspåvirket av alkohol, narkotika eller medisiner.

Det er anslått at nesten hver fjerde dødsulykke i trafikken et resultat av ruskjøring. Det er ulovlig og livsfarlig å kjøre i påvirket tilstand, likevel gjør altfor mange akkurat det.

De tre siste åra har 80 personer mistet livet i trafikken grunnet rus. Et viktig bidrag for å komme nærmere nullvisjonen er med andre ord å få bort ruskjøringen fra norsk trafikk. Men inntil ny teknologi kan stanse påvirka sjåfører fra å starte bilen, synes det som at flere promillekontroller er viktigste virkemiddel for å stanse ruskjøring.