LEDER ONSDAG 6. JANUAR

Barn og unge rammes av nye tiltak

ØKT FRAFALL: Redusert tilbud i barne- og ungdomsidretten kan føre til økt frafall. Etter de nye anbefalingene blir mange tilbud stengt midlertidig ned.  Foto: Kjell Langmyren

Regjeringens nye råd og anbefalinger stenger i praksis ned store deler av den organiserte idretten for barn og unge

Meninger

Etter en lang juleferie gledet tusenvis av barn og unge seg til å komme i gang med fritidsaktiviteter igjen. Slik blir det ikke. Regjeringens nye råd og anbefalinger stenger i praksis ned store deler av den organiserte idretten og kulturlivet. Dette skjer på et ekstra sårbart tidspunkt. For lag og foreninger er det viktig å få i gang aktivitet ved starten av det nye året. Nå blir oppstart satt på vent for mange.

Samtidig som lag og foreninger ikke kan trene innendørs er kommersielle treningssenter i stor grad åpne. Hvorfor det er slik er svakt grunngitt av myndighetene, og skaper forvirring. I Molde har ikke kommunen lagt noen føringer på idrettslagene, men særforbundene har utarbeidet nasjonale treningsveiledere som de fleste klubbene velger å følge. I praksis betyr dette at en stor del av aktiviteten er stanset.

Nedstenging av fritidstilbud for barn og ungdom ble omdiskutert etter den første koronaperioden. Barn og unge har levd med et redusert aktivitetstilbud i snart ett år nå. De første rapportene om konsekvensene indikerer at idretten har opplevd økt frafall. På sikt kan dette gi store konsekvenser, spesielt i mindre lokalsamfunn der gode tilbud i verste fall kan forsvinne. Idrettslagene merker nå en slitasje. Beskjeden som denne gangen kommer uten noe forvarsel medfører at mange lag ikke rekker å etablere alternative tilbud om alternativ aktivitet.

Idretten og kulturlivet har lojalt fulgt opp de anbefalingene som helsemyndighetene har gitt. Det skal de gjøre, og med det har de gitt viktige bidrag til den nasjonale dugnaden. Myndighetene skal løpende vurdere hvilke tiltak som treffer best, og grunngi disse. Det er verdt å merke seg at også mange kommuneoverleger etterlyser mer informasjon og faglig begrunnelse for råd og anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter. Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere, skriver kommuneoverlegene.