LEDER MANDAG 4. JANUAR:

Håp om lysere tider som gir jobb til flere

VENTER PÅ OPPTUR: Reiselivsnæringa er blant bransjene i Møre og Romsdal som ønsker seg fortest mulig tilbake til normalen med høy aktivitet og jobb til mange.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Målet må være at Møre og Romsdal i løpet av året har jobber til alle.

Meninger

Arbeidsledigheten må ikke få bite seg fast. Tiltak for å hindre at flere mister jobben, og tiltak for at det kan skapes nye jobber blir blant de viktigste oppgavene som ligger foran oss i 2021.

For ett år siden så det så lyst ut. I januar og februar i fjor registrerte Nav rundt 3.000 personer som helt eller delvis sto uten arbeid i Møre og Romsdal. Optimisme preget næringslivet. Så kom covid 19-viruset. Landet stengte ned i mars 2020, bedrifter ble tvunget til å nedbemanne. I løpet av noen få uker hadde arbeidsledigheten i Møre og Romsdal nådd 13.874 personer.

Molde var blant kommunene som fikk nådeløst utfall av nedstengingen. Ledigheten spratt opp fra 330 personer i februar til et fem ganger så høyt tall i mars; 1.539 ledige. Nabobyen Ålesund fikk nesten 4.000 ledige. Rauma opplevde også nesten femdobling av ledigheten. Hustadvika mer enn tredoblet ledigheten. Mye så beksvart ut.

Gjennom sommeren i fjor og utover høsten bedret det seg. Reiselivet fikk en knallsommer, mange bedrifter nærmet seg normal drift utover høsten. Ved inngangen til desember var ledighetstallet nede i 4.139 i dette fylket. Godkjenningen av vaksine mot covid-19 og et ambisiøst vaksineprogram gir håp om lysere tider.

Det blir viktig å snu frustrasjon og angst til tru på at samfunnsmaskineriet gradvis får fart igjen. Arbeidsledighet dreier seg ikke bare om å måtte unnvære en meningsfylt jobbhverdag, sammen med kolleger og fellesskap. Ledighet fører med seg bekymringer for økonomien, stress og over tid også helsebelastninger. Å få flere i jobb er supert for folkehelsa.

Det hviler et stort ansvar på regjeringa for å fortsette å gi økonomisk støtte til bransjer og bedrifter som sliter. Regjeringa må også bruke mer penger på investeringer til samferdsel, sjukehus, IT og annen infrastruktur. Kommunene, fylkeskommunene og staten må oppmuntre til nyskaping og backe gründere og etablert næringsliv som ønsker å satse. Målet må være at Møre og Romsdal i løpet av dette året har jobber til alle som ønsker seg det.