LEDER LØRDAG 2. JANUAR

De viktige nærmiljøanleggene

NYTT ANLEGG: Flere lag og foreninger har sammen med kommunen samarbeidet om utviklinga av nærmiljøanlegget ved Dalen skøytebane i Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

Gode nærmiljøanlegg skaper gode bomiljø. I 2020 har disse møteplassene vært viktigere enn noen gang.

Meninger

Gode nærmiljøanlegg skaper gode bomiljø. Rundt om i Romsdal er det en rekke eksempler fra både by og bygd på at dugnadsånden lever, og at innbyggerne tar en aktiv rolle i å skape møteplasser.

Ofte refereres det til fortidas skibakker og løkker. Utformingen er kanskje annerledes i 2020, men betydningen er den samme. I romjula har det vært mye et yrende liv på leikeplasser og samlingsplasser. I 2020 har disse møteplassene vært viktigere enn noen gang.

Romsdals Budstikke publiserte denne uka en sak om arbeidet Fagerlia og Langmyra vel sammen med andre instanser har lagt ned ved Dalen skøytebane ved Moldeelva. I sommer sto nye tennisbaner klare, og området har skøytebane om vinteren.

Velforeningen har klare planer om hvordan området kan videreutvikles med gapahuk, lekeområde og kanskje en treningspark. Sentralt for å komme videre var en avtale med Molde kommune for bruk av området. Moldemarkas venner skal delta i et samarbeid rundt den planlagte gapahuken.

Viken idrettskrets har publisert en egen rapport om nærmiljøenes betydning. I kretsen har de en ambisjon om at det skal bygges et nytt nærmiljøanlegg for hvert nytt anlegg som bygges av den organiserte idretten. De viser til at disse møteplassene har stor betydning for egenorganisert fysisk aktivitet for folk i alle aldre.

Det å få til kombinasjonsbruk, spesielt rundt barneidretten er viktig. Samarbeid mellom velforeninger, idrettslag og kommunen er nøkkelen. Gode eksempler må løftes opp slik at erfaringene sprer seg raskt.

Myndighetene har de siste åra satset mer på denne typen anlegg. Det har vært en stor relativ vekst i tildeling av spillemidler til anlegg for egenorganisert bruk de siste åra. I 2018 ble 459 millioner fordelt til anlegg der hovedbruken av anlegget er egenorganisert aktivitet, ifølge veglederen fra Viken idrettskrets.

Dette utgjør 31 % av totale midler til rådighet. En slik satsing er spesielt viktig for å skape møteplasser for dem som ikke er en del av den organiserte idretten.