LEDER TIRSDAG 29. DESEMBER

Høgskolen i Molde tar nye steg i 2021

Vokser seg sterkere: Rektor Steinar Kristoffersen leder Høgskolen i Molde som tar mål av seg til å være en medspiller for å utvikle Romsdal og Nordmøre som region.   Foto: ERIK BIRKELAND

I løpet av få år har Høgskolen i Molde økt tallet på studenter med 25 prosent.

Meninger

Året 2021 blir et spennende år for Høgskolen i Molde. Høgskolen er allerede en betydelig utdanningsinstitusjon med 3.000 studenter. Nye studietilbud kan tilføre skolen enda flere studenter. Høgskolen har store forventninger til det nye breddetilbudet i rettsvitenskap, der studenter kan ta en treårig utdanning som fører fram til bachelorgrad.

I løpet av de tre neste åra kan dette studiet øke antall studenter med rundt 200. Studietilbud innafor transportøkonomi og bachelorstudier i IT, som ble startet i fjor, kan til sammen løfte antall studenter opp mot 3.500 de nærmeste åra. I løpet av få år har høgskolen økt studenttallet med rundt 25 prosent! Høgskolen i Molde har bygget seg opp til å være den nest største høgskolen i Møre og Romsdal, etter Volda. Det er en utvikling Høgskolen i Molde fortjener anerkjennelse for.

Det er lett å tenke at et studiested som Høgskolen i Molde lever i sin egen boble, uten særlig utbredt kontakt med samfunnet utenfor. En slik oppfatning trenger å korrigeres. Høgskolen i Molde har satt seg høye mål. Ett av målene er at høgskolen vil vokse, i antall studenter.

Ved å trekke til seg flere unge mennesker får høgskolen en viktig rolle for å utvikle regionen, slik at byene kan vokse. Høgskolen i Molde er en drivende kraft, ikke bare i Molde, men også i Kristiansund, der skolen har hatt virksomhet i over 50 år. Høgskoletilbudene i Kristiansund drives fra Molde, og blir avgjørende for at den nye campus Kristiansund får relevant innhold.

Når vi snakker om «regional utvikler» betyr det at Høgskolen i Molde tilbyr dem som bor i fylket mulighet til å ta utdanning lokalt. For arbeidsgivere i regionen er det lettere å rekruttere kompetansearbeidskraft fra et lokalt studiested.

Hvordan Høgskolen i Molde posisjonerer seg, er interessant å se. Skolen har tilbud som er unike; som innenfor logistikk, med studier opp til doktorgrad. Høgskolen har også fanget trenden med økende etterspørsel etter helsepersonell. Omtrent halvparten av skolens kapasitet er knyttet til helsefaglige studier.

Nye tilbud som rettsvitenskap passer også godt til utdanningstrendene. Høgskolen i Molde med nærmere 250 ansatte totalt, ser ut til å være i takt med utdanningstrendene. Skolen må likevel være forberedt på en hverdag der studenter ønsker stadig større fleksibilitet, for eksempel ved at studenten bor ett sted i landet og studerer desentralisert og digitalt et annet sted i landet.