LEDER MANDAG 21. DESEMBER

Oppvask venter etter sjukehusfadesen

Styret har visst: Styreleder Ingve Theodorsen og resten av styret i Helse Møre og Romsdal har i to år visst at det trengtes mer penger for å realisere fellessjukehuset.  Foto: Marit heiene

Den største risikoen er ikke målbar i penger.

Meninger

Har styret i Helse Møre og Romsdal sammen med ledelsen i Helse Midt-Norge visst at det ville være helt umulig å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal med pengesummen som var stilt til disposisjon? Det vi har sett i ettertid, forteller om helt urealistisk tro på at det ville være mulig å bygge fellessjukehuset for beløpet som var gitt i ramme.

Faktum er at det allerede for to år siden ble lagt på bordet en rapport fra konsulentselskapet Metier som viste at det manglet mellom 300 og 500 millioner kroner for å kunne realisere fellessjukehuset. Likevel anbefalte daværende direktør Espen Remme å kjøre sjukehusprosjektet videre, og styret ledet av Ingve Theodorsen vedtok i et styremøte 24. januar 2019 – for snart to år siden – å fortsette planleggingen og lyse prosjektet ut på anbud.

Ingen har bedt Helse Midt om mer penger. Etter at styret for prosjektet og entreprenøren Skanska har sittet rundt samme bord i ett og et halvt år og forhandlet om løsninger og pris, kom det endelige pristilbudet på bordet for kort tid siden. Tilbudet fra Skanska ligger trolig flere hundre millioner kroner over prisen helseforetaket hadde satt av. Like fullt later helseforetaket som om de er kjempeoverrasket. Det er ikke til å tro.

I dag holder styret i Helse Møre og Romsdal lukket styremøte. Styret står ved et vegkryss. Mye taler for at løpet er kjørt overfor Skanska med å bygge SNR som totalentreprise – såframt styret ikke erkjenner at den opprinnelige økonomiske ramma var satt altfor lavt. Alternativet kan være å dele entreprisene i flere deler, og for eksempel starte med å grave ut tomta mens nye arkitekter og rådgivere hentes inn. Uansett må prosjektet tilføres mer penger.

Den største risikoen er ikke målbar i penger. Flere års arbeid med å bygge felles fagmiljø mellom Kristiansund og Molde er i spill. Hvor enkelt blir det å rekruttere de beste fagfolkene når sjukehusprosjektet svever i uvisshet? Mange har sett fram til å få et tidsmessig sjukehus; både ansatte og pasienter. I dag råder skuffelse, oppgitthet og frustrasjon blant brukerne og sjukehusansatte.

Hvem som har feilvurdert prosjektet SNR eller gjort en for dårlig jobb, er opp til styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt å finne ut av. Oppvasken må tas. Det går ikke an å kjøre sjukehusprosjektet i grøfta uten at noen tar ansvar.