LESERINNLEGG

Ikke send sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) ut i tredje strafferunde!

Meninger

Det er uakseptabelt for næringslivet hvis Helse Møre og Romsdal ikke realiserer SNR innen planlagt tidsramme. Vi er avhengig av fremtidsrettede og innovative helsetjenester for at næringslivet skal være attraktive i regionen for å tiltrekke seg kompetanse.

I 2018 ble konkurransen avlyst på grunn av for stort sprik mellom byggherrens prognose og tilbudene fra entreprenørene. Nå 1 år og 2 måneder siden inngåelse av totalentreprisen med samhandling med Skanska, og på overtid ift. når en skulle ha signert gjennomføringskontrakt, kommer det frem at SNR er uenige med Skanska om prisen for sykehusprosjektet.

Sist uke besluttet styret i Helse Møre og Romsdal å sende ut varsel om mulig avbestilling av kontrakten med Skanska, men hvor de samtidig ber om ett siste tilbud fra de: «Styret for Helse Møre og Romsdal gir adm. dir. fullmakt til å signere varsel om avbestilling der Skanska Norge vil bli gitt en siste frist til å gi et endelig tilbud, samt avbestillingsbrev.»

Fredag 18. desember skal tilbud fra Skanska leveres. Dersom kontrakten avbestilles, må trolig SNR ut på markedet for tredje gang.

En tredje runde med nye kostnadskrevende prosesser, nye aktører og påfølgende forsinkelser vil kunne sette samfunnsliv og næringsliv i en ny venteposisjon og påfølgende usikkerhet ift. intensjonen om realisering. Sett i lys av situasjonen næringslivet befinner seg i som følge avCovid-19, og hvor det på flere arenaer igangsettes offentlige investeringer for å holdeaktiviteten i gang vil det være påfallende om en utsetter SNR nok en gang.

Etter årevis med prosesser, venting og et prosjekt som har blitt knadd, redusert, forsinket og utsatt så lenge, så er det uforståelig om Helse Møre og Romsdal vil kjøre prosjektet ut i en strafferunde til.

Vi oppfordrer derfor til at partene aktivt jobber for å finne gode løsninger slik at SNR kan bygges nå.

Britt Flo, daglig leder Molde Næringsforum

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal