LEDER FREDAG 18. DESEMBER

Et signal om hvor hardt vi er rammet

Fortsatt historisk lavt: Sentralbanksjef Øystein Olsen sier den usikre situasjonen tilsier at renta holdes i ro til økonomien normaliseres.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For veldig mange næringer og virksomheter er situasjonen fortsatt svært krevende.

Meninger

Norges Bank varslet torsdag at styringsrenta holdes uendret på 0 prosent. Slik skal det bli i lang tid framover, hvis vi skal tro på sentralbankens egen prognose. Den sier at det blir en rente på dagens nivå i over ett år framover.

Rentebeslutningen forteller om hvor alvorlig situasjonen er for norsk økonomi akkurat nå. – Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklinga tilsier at renta holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sa sentralbanksjefen Øystein Olsen etter rentemøtet.

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Sammenliknet med en rekke andre nasjoner har Norge likevel klart seg godt. Men for veldig mange næringer og virksomheter er situasjonen fortsatt svært krevende i påvente av at vaksina blir satt og pandemien svekkes.

Tidligere i denne uka kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med et noe mer optimistisk varsel i sitt konjunkturvarsel. Her heter det seg at den økonomiske aktiviteten tar seg opp fra sommeren i takt med vaksinering og at smittetrykket avtar.

Forskerne i SSB venter en gradvis renteoppgang på grunn av den kraftige boligprisveksten siden mars. Tross det kraftige tilbakeslaget i økonomien, har boligprisene steget 8,3 prosent fra mars til november. Økningen i boligprisene gjør også at Norges Bank kan sette opp renta tidligere enn gårsdagens prognose tilsier.

Siden 7. mai 2020, da Norges Bank for første gang i historien valgte å sette styringsrenta ned til 0 prosent, har det vært en løpende diskusjon om når det snur. Gårsdagens videreføring av det historisk lave rentenivået forteller at vi fortsatt står i en av de største krisene. Noen land har levd med svært lave renter i årevis. I Norge vil det neppe bli tilfelle.