LEDER ONSDAG 16. DESEMBER

Uformell tone gir uryddig inntrykk

MÅ SVARE: Helseminister Bent Høye må svare for kontakten mellom en av departementets statssekretærer og lobbyorganisasjonen Norsk Industri.   Foto: NTB

Tonen i meldingene som Aftenposten publiserer etterlater et lite heldig inntrykk. Hvem var det egentlig som bestemte da Norge ga karanteneunntak for arbeidsinnvandrere?

Meninger

Aftenposten har avslørt tett SMS-dialog mellom Norsk Industri og en statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av beslutningen om karantenefritak for arbeidsinnvandrere fra EØS-land. Karanteneunntaket førte til at smitte spredte seg fra Polen og andre land til en rekke norske kommuner, skriver NRK. Folkehelseinstituttet mener at unntaket kan ha vært en av årsakene til at Norge fikk en ny smittebølge i høst.

Norsk Industri innrømmer at meldingene «burde vært skrevet annerledes». Det er naturlig at en stor og mektig lobbyorganisasjon jobber for løsninger som de mener er til det beste for sine medlemmer. Det er også naturlig at regjeringa har kontakt med næringslivet i en slik krisesituasjon. Resultatet er i denne saka er likevel lite heldig, og rammer først og fremst regjeringens troverdighet.

Tonen i meldingene som Aftenposten publiserer etterlater et lite heldig inntrykk. Hvem var det egentlig som bestemte da Norge gjorde dette unntaket?

I ettertid kan man diskutere også den faglige beslutningen som ble tatt. Unntaket førte til en rekke nye smittetilfeller rundt om i landet, blant annet flere steder i Møre og Romsdal. Helseministeren har imidlertid understreket at det er uklart hvor mye importsmitten har bidratt til smittebølgen i høst.

Når Norsk Industri i nå innrømmer at meldingene gir et inntrykk av gamle venner og «camaraderie» er de svært presise. Det hjelper ikke så mye at de i etterkant forsikrer om at språkbruken gir et annet inntrykk enn det som var realiteten.

Flere opposisjonsparti har varslet at de ønsker at saka tas opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Det vil være nyttig å få denne saka grundig belyst. Aftenposten fortjener ros for at de har brakt SMS-utvekslingen til overflata. I politikken må beslutninger ofte tas i en presset situasjon. Det er samtidig slik at beslutningsgrunnlaget skal være offentlig, og tåle en kritisk gjennomgang.