LESERINNLEGG

Tilsvar til Hustadvika Arbeiderparti

Meninger

Hustadvika kommune har vedtatt at vi skal ha spørrehalvtime på alle våre kommunestyremøter, og det synes jeg er kjempebra. Her kan både innbyggere, kommunestyremedlemmer og ungdomsråd sende inn spørsmål om saker som opptar dem.

Både når det gjelder innbyggerspørsmål og spørsmål fra ungdomsråd og kommunestyremedlemmer har et enstemmig kommunestyre fastsatt i det politiske reglementet at spørsmål skal være innsendt minst 5 virkedager før møtet. Dette for at administrasjonen skal kunne ha tid til å svare ut spørsmålene på en god måte. Denne fristen gjelder altså for alle.

Fristen er ikke satt i forhold til kommunestyrets sakliste av den grunn at det ikke er noe sammenheng mellom spørrehalvtimen og saker til behandling. Spørsmål til spørrehalvtimen er ment å være for saker uavhengig av saklisten.Når det gjelder saker til behandling så har kommunestyrets medlemmer mulighet for å stille alle de spørsmål de måtte ønske til en sak på saklisten uavhengig av spørrehalvtimen. Derfor skjønner jeg ikke innlegget til Arbeiderpartiet og kritikken av denne tidsfristen.

Budsjettet er sak på førstkommende kommunestyremøte, og der er omorganisering av pleie og omsorg en av de store postene i budsjettet. Siden saken er på sakskartet er kommunedirektøren som vanlig forberedt på alle spørsmål som måtte komme til saken, og de vil som vanlig bli besvart under saksbehandlingen. Arbeiderpartiets gruppeleder har også mulighet til å snakke med både ordføreren og kommunedirektøren i forkant av møtet dersom det er konkrete svar som behøves for å sammenfatte et forslag til budsjett. Så er også gjort. Dersom Hustadvika Arbeiderparti ikke har tillit til ordføreren, hadde jeg satt pris på at dette ble tatt opp med meg og ikke i media. Uansett må Hustadvika Arbeiderparti, på lik linje med alle andre, følge de politiske reglene som de selv har vært med å vedta.

Tove Henøen, ordfører Hustadvika kommune

--------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal