LEDER TIRSDAG 15. DESEMBER

Sparetiltak sliter på de ansatte

BEKYMRA: Hovedtillitsvalgt Cecilie Sandvik i Utdanningsforbundet i Molde kommune er bekymret for nye skolekutt. Ansatte er slitne av stadige sparetiltak.   Foto: Sigrun L Meisingset

Den store skoledebatten i Molde bør ikke handle om hvordan man kan dekke inn noen millioner på et allerede skviset budsjett.

Meninger

På nytt meldes det om overforbruk i Moldeskolen. En prognose lagt fram til politikerne viser at skolesektoren styrer mot et merforbruk på vel 15,4 millioner kroner i 2020. Nå slår de ansatte alarm om at de er slitne, og at de i mange sammenhenger opplever økt press. Flere av skolene har redusert bemanningen. Innkjøp av materiell og utstyr blir holdt på minimumsnivå. Utdanningsforbundet i Molde stiller nå spørsmål ved realismen i budsjettramma, og frykter for konsekvensene av de stadige sparetiltakene.

Et budsjett skal være realistisk. I skolen skal det også være rammer slik at lovpålagte tjenester blir levert. Det er naturlig at det oppstår slitasje dersom en organisasjon over tid opplever at de ikke når de budsjettmålene som er satt. Den mer eller mindre konstante spareprosessen som skjer i skolen i Molde kan fort oppleves som utmattende. Derfor er det verdt å lytte til bekymringene fra fagforeningen. Over tid har ansatte og ledelse i skolen måttet jobbe med en følelse av at de ikke når de økonomiske målene som er satt for sektoren.

Over tid har den store skolediskusjonen i Molde kommune latt vente på seg. Den bør ikke handle om hvordan man skal spare de siste millionene for å nå et allerede skviset budsjett. Opposisjonspartiene har i liten grad utfordret posisjonen på rammevilkårene for skolen. Ikke minst gjelder dette bemanning og krav om pedagogisk personale. Skal det bli endring må det lanseres en alternativ plan som tydelig viser nye satsing og ambisjoner.

Gjennom koronaåret 2020 har mange lærere og skoleledere gjort en ekstraordinær innsats. Det er krevende å legge til rette for tilpasset undervisning under en slik pandemi. Det er også krevende å over tid oppleve at det er stramme budsjett som setter begrensninger. De ansatte kan komme i en vanskelig situasjon som en slags buffer mellom skoleeier og elevene. Ingen er tjent med at dette til slutt rammer elevene.