LEDER LØRDAG 12. DESEMBER

Tenn flere vardebål mot ferjeprisene!

Protesterer: Bedriftsledere og kommuneledelsen i Aukra markerte misnøyen mot dyrere ferjepriser ved å tenne et symbolsk vardebål. Nå blir ferjefinansieringen tema i valgkampen. FOTO: BJØRN BRUNVOLL 

Det blir umulig å gå til valg høsten 2021 uten løfte om lavere ferjepriser.

Meninger

Opprøret mot dyrere ferjepriser er langt fra over. Torsdag markerte bedrifter i Aukra misnøyen ved å tenne et symbolsk vardebål. For Aukras del retter protestene seg mot at øysamfunnet Gossen mister to ferjeavganger på hverdager. I tillegg må ferjebrukerne på sambandet Aukra-Hollingsholm betale høyere pris for kjøretøy på ferja fra nyttår. Forklaringen på prisøkningen er at Møre og Romsdal slutter seg til det nasjonale takstsystemet som heter autopass-regulativet. For flere typer kjøretøy gjør prisen et hopp på rundt 30 prosent!

Bedriftene i Aukra viser på hva som blir konsekvensene når det kuttes i ferjetilbudet. Lederen ved den store sjømatbedriften Vikenco, Per Olav Mevold, forteller at mens fylkeskommunen håper å spare 200.000 kroner året på å sløyfe to ferjeavganger, får bedriften 2 millioner kroner i økte lønnskostnader ved at transportørene må vente lengre på ferje. Offentlig innsparing gir økte kostnader for private bedrifter. Vi deler Aukras frustrasjon over at deres ferjesamband blir dårligere, mens fylkeskommunen ser seg råd til å styrke ferjetilbudet i nordfylket.

Opprøret mot dyrere ferjepriser startet for over ett år siden, og gjelder alle kystfylkene. Politikerne her i fylket har kun vært enige om én ting: Det trengs mer penger for å opprettholde dagens ferjetilbud og drive nye miljøferjer. Der stopper enigheten. En evig krangel om hvem som vil sette ferjetakstene ned, og hvem som har mest skyld i at trafikantene må betale dyrt for å ta ferjene, har vært ført. Men den interne kjeklinga mellom fylkespolitikerne har vært lite fruktbar til nå.

Det er tent et håp om at noe kan gjøres med finansieringen av ferjene nasjonalt. Senterpartiet har lenge krevd bedre ferjefinansiering fra staten. Når store partier som Høyre og Arbeiderpartiet har spilt inn til egen partiledelse at det fra 2022 må komme penger til å senke ferjeprisene, kanskje halvere billettprisene, vil det være umulig å gå til valg høsten 2021 uten løfte om lavere ferjepriser. Folk i kystfylkene kommer til å tenne flere vardebål. Vi krever lavere ferjepriser, og slett ikke færre ferjeavganger. Når folket mobiliserer, vil være umulig for noen politiker å gjemme seg.