LEDER ONSDAG 9. DESEMBER

En investering for framtidas landbruk

SATSER NYTT: Det er satt av 20 millioner kroner til å investere i nytt fjøs og melkerobot på Gjermundnes videregående skole.   Foto: Olav Skjegstad

En god fagskole skal avspeile de mulighetene som ligger i framtida. Det er neppe mulig med et fjøs fra 1972.

Meninger

Et samlet fylkesting går inn for å investere i nytt fjøs og melkerobot på Gjermundnes videregående skole i Vestnes kommune. Vedtaket om å investere vel 20 millioner kroner over to år blir møtt med jubel. Ambisjonen er at Gjermundnes skal være et utstillingsvindu for utdanning i landbruksfag. Byggearbeidet kan starte allerede i 2021. Dette gir grunnlag for ny optimisme ved skolene som har rundt 120 elever.

Møre og Romsdal er et stort landbruktfylke. Gjermundnes har en lang historie som strekker seg 120 år tilbake i tid. Skolen har opp gjennom åra utdannet dyktige folk til landbruket. Landbruket er i utvikling, og digitalisering og større driftsenheter har skapt nye arbeidsplasser og muligheter. En god fagskole skal avspeile de mulighetene som ligger innenfor et yrke. Noe slikt vil neppe være mulig med et fjøs fra 1972. For å henge med i landbruket må man følge med utviklinga. Derfor er dette en nødvendig investering for framtida.

Framtida til norsk matproduksjon er avhengig av at vi får nye, unge krefter med solid kompetanse inn i næringa, mener Norges Bondelag. De opplyser at bare 10 prosent av norske bønder er under 40 år. Skal man skape interesse for yrket er det viktig at man klarer å synliggjøre mulighetene som ligger i næringa. Teknologi, inntektsmuligheter og fleksibilitet er viktige innslagsargument. Da må man også vise hvordan dette kan fungere i framtida. Håpet er at investeringen som nå gjøres bidrar til at Gjermundnes blir det naturlige valget for elever fra hele fylket som ønsker en framtid i næringa.

Investeringen er et tydelig tegn på at fylkespolitikerne mener at skolen har en framtid. Det er et viktig signal etter et år som i stor grad har handlet om skolekutt, og hvor spesielt de mindre fagskolene har vært under press. Søkertall vil ha betydning, men det blir nå gjort investeringer som gjør at Gjermundnes videregående skole står sterkere i framtidige dragkamper om studietilbud. Med dette får skolen stabilitet som gjør det lettere å se framover med optimisme og kreativitet.