LEDER ONSDAG 2. DESEMBER

Lys opp fotgjenger-overgangene

LYSER OPP I MØRKET: De nye ledlysene i Frænavegen gir et klarere lys over fotgjengerovergangene. Etter flere ulykker etterlyses tilsvarende lys i Langmyrvegen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Når man ser Frænavegen i vintermørket ser man effekten av god belysning av fotgjengerfeltene.

Meninger

Den siste tida har det vært både påkjørsler og flere nestenulykker i fotgjengerfelt nær Langmyra skole i Molde. Disse hendelsene var bakgrunnen for at rektor ved skolen sendte ut en melding til alle foresatte med nyttige påminnelser. Alle som ferdes oppfordres til å bruke refleks, og bilistene oppfordres til å være ekstra varsomme på skolevegen. Slike oppfordringer er nyttige, og skoleledelsen fortjener ros for initiativet.

Det er vintermørkt mange steder i distriktet om dagen. Politiet beskriver området der flere av ulykkene har funnet sted som et kritisk punkt på skolevegen. Dessverre er det mange som har slike punkt på veg til og fra skolen.

Godt samarbeid mellom flere etater kan gjøre at disse punktene blir lokalisert, og at nye tiltak blir iverksatt for å trygge vegen. Et slikt tiltak kan være å montere nye LED-lys på kritiske punkt. Disse pærene lyser bedre opp, og kan bidra til økt trafikksikkerhet.

I Molde er det satt inn nye LED-lys flere steder, blant annet på den ulykkesbelasta Frænavegen. Når man ser vegen i vintermørket ser man tydelig effekten. De nye lysene som er montert ved fotgjengeroverganger gitt et hvitt, klar lys. Leder for Fagerlia og Langmyra Vel etterlyser nå en tilsvarende belysning på skolevegen nær Langmyra skole.

Fylkeskommunen svarer med at de ikke kan prioritere alle kritiske punkt, men at de har god oversikt. For elever og foreldre som sokner til skolen er dette en forklaring som det er vanskelig å slå seg til ro med.

Prioriteringene er tøffe, opplyser seksjonsleder for plan- og trafikkseksjonen i fylkeskommunen. Han viser til at seksjonen har fire millioner kroner til rådighet til den type tiltak, og at disse skal fordeles likt i fylket. Det er urovekkende når han i samme intervju sier at de kunne ha brukt hele potten på tiltak, bare i Molde. Det viser at det er et etterslep på dette området som må tas igjen. Trygge skoleveger må prioriteres over hele fylket, og god belysning er et viktig og nødvendig tiltak.