LESERINNLEGG:

Tragedien om fødeavdelingen i Kristiansund

Bunadsgeriljaen demonstrerer i Oslo i 2019.  Foto: Ryan Kelly / NTB

Meninger

Første april 2019 kom Bunadsgeriljaen til verden, på sykehuset i Kristiansund. I et helt år kjempet de en kamp mange trodde dreide seg om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund. I den perioden greide Bunadsgeriljaen å påvirke også stortingsflertallet:

«Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017–2018), og sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen i det nye sykehuset på Hjelset er i drift.»

Etter ett år forsvant kamuflasjen til geriljakrigerne. Da innrømmet Bunadsgeriljaen et deres målsetting egentlig er å stoppe fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Og nå vil de utføre aktiv dødshjelp - Bunadsgeriljaen hevder at kostnadsrammen for SNR er uoppnåelig og at prosessen derfor må stoppes.


Øyvind Bakke:

Samdrift av føden ett sted aktuelt i kort periode

– Samdrift en kort periode kan være et alternativ, ja. Hvis vi gjør det, vil det være av hensyn til vikarsituasjonen, fram til den bedrer seg.


Helseforetaket i Møre og Romsdal (HMR) har forsøkt å følge stortingsflertallet angående fødeavdelingen. Mangel på faglig personell er landsomfattende og vikarer fra utlandet er normalt påkrevet. Det har resultert i ambulerende drift mellom de to avdelingene og tvunget fram ekstrem vikarbruk, slik at fire jordmødre og fire gynekologer fra Sverige og Danmark nylig gikk rett på jobb på fødeavdelingen i Kristiansund uten å ha vært i karantene. Heldigvis er bemanningsproblemet mindre ved sykehuset i Molde.

I 2019 var det 420 fødsler i Molde og 336 i Kristiansund. Det er altså totalt så vidt to fødsler pr. dag ved de to sykehusene samlet, mindre enn én fødsel pr. dag i gjennomsnitt i Kristiansund, og fødselstallene er synkende.

Å opprettholde kontinuerlig drift ved begge avdelingene medfører selvsagt store kostnader, og enda større mannskapsproblemer. Om studenter blir utplassert i praksis ved fødeavdelingen i Kristiansund kan de risikere å ikke få nok fødsler i sin praksisperiode. Da blir det også ganske meningsløst for helseforetaket å selv drive slik utdanning der.


LESERINNLEGG

Svar til Rasmussen «Hvem lyver, Valderhaug?»

«Bunadsgeriljaen har ikkje ein einaste gong gått imot at Romsdal skal få nytt sjukehus. Vi har derimot uttrykt forståing og støtte for dette.»


Problemet med fagpersonell er ikke av ny dato. Allerede før planene om fellessykehus forelå var man ved fødeavdelingene i Kristiansund og Molde enige om at den beste løsningen var å slå avdelingene sammen. Men man ble ikke enige om hvor. Legeforeningenes tillitsvalgte i Kristiansund og Molde skrev en felles høringsuttalelse til Idefaserapporten om SNR, hvor det ikke var uenighet om samling av fødeavdelingene i et fellessykehus. Det var Åge Austheim som signerte for legene i Kristiansund.

HMR ønsket opprinnelig å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde før fellessykehuset er i drift. Verken Bunadsgeriljaen eller stortingsflertallet synes å ha omtanke for fødeavdelingen i Molde. De er tilsynelatende ikke mot en slik sammenslåing av fødeavdelingene, såfremt samlingen skjer i Kristiansund. Men fødeavdelingen i Molde har flest fødsler og flest faglige ansatte. Da Hjelset ble valgt, pekte helseminister Høie (H) på at det var viktig å ta vare på fagpersonellet i interimperioden, og at det er i Molde dette fagmiljøet er størst. Om man ikke er mot at fødeavdelingene samles, så burde HMR selv kunne velge den lokalisering de mener er den beste.

Terje Sundsbø, Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal