LEDER MANDAG 23. NOVEMBER

Kontrollørene er på sikkerhetsoppdrag

Viktig for sikkerheten: Når kontrollørene i Statens vegvesen sjekker vogntog for feil og mangler, gjør de en viktig jobb for å ivareta sikkerheten på vegene.   Foto: RICHARD NERGAARD

Vi ser fram til dagen da strømmen av tungtrafikk kan kontrolleres alle dager.

Meninger

Et vogntog på 50 tonn, med tekniske feil og mangler, har nesten dobbelt så høy risiko for å bli involvert i ulykker som et feilfritt kjøretøy. Det kommer fram i en amerikansk studie av tungtrafikk og ulykker. For å øke sikkerheten på norske veger har Statens vegvesen og politiet utekontroller der de overvåker trafikken og stopper kjøretøy de vil se nærmere på.

Romsdalen kontrollstasjon på Marstein i Rauma tok sist uke i bruk nytt teknisk utstyr for å velge ut kjøretøy som bør kontrolleres. Med det nye utstyret blir nummerskiltet på bilene fotografert. Informasjonen sammenliknes med informasjon som finnes om tidligere kontroller, pålegg om utbedringer og EU-kontroller. Kjøretøyene får ulike fargekoder. Rød varselkode betyr at bilen bør sjekkes nærmere.

Kontrollstasjonen i Romsdalen overvåker trafikken på E136 – en veg der rundt 500 lastebiler og vogntog passerer hver dag. Mye av trafikken er internasjonal. Kontrollørene utfører en viktig jobb for å ivareta trafikksikkerheten. I tillegg til å sjekke at kjøretøyene er forsvarlig skodd og har gode bremser, blir også kjøretøyet veid for å avdekke om det er lastet for tungt.

Lasten skal også være fullgodt sikret. Kontrollørene sjekker også at sjåføren holder lovpålagt hviletid. Alt burde selvfølgelighet vært i orden. Slik er det dessverre ikke, sjøl om bilparken har blitt nyere og de seriøse transportselskapene som regel har papirene og utstyret i orden.

Oppmerksomheten har i hovedsak rettet seg mot tunge kjøretøy som lastebiler og vogntog, men også bobiler som er lastet for tungt og varebiler som brukes til transport av varer, blir observert. Det nye digitale overvåkingssystemet er utviklet med tanke på at kjøretøy som har alt i orden, ikke hentes inn til kontroll. Erfaringene viser at blant tunge kjøretøy som tas inn til teknisk kontroll, har oppimot halvparten feil eller mangler.

Med dagens ordning er kontrollstasjonen i Romsdalen åpen med ujevne mellomrom. Nå ansettes flere kontrollører. Statens vegvesen har en ambisjon om å ha stasjonen bemannet omtrent daglig fra 2022. Vi ser fram til den dagen da strømmen av tungtrafikk kan kontrolleres alle dager og til alle tider av døgnet. Det vil bidra til at alle kan ferdes tryggere på vegene.