LESERINNLEGG

Ingen domstoler skal legges ned!

DEBATTEN OM TINGRETTENE: «Om vi kaller det domstol eller rettssted er ikke det viktigste», skriver Helge Orten (H) i dette innlegget.  Foto: ERIK BIRKELAND

Meninger

Sorenskriver Svein Eikrem bruker sterke ord som «uverdig spill» når han begir seg inn i politikken og omtaler regjeringens arbeid med en domstolreform. Det er det ingen grunn til. Dette har vært en lang prosess med grundige utredninger og med et klart mål om å styrke rettsikkerheten og øke effektiviteten i domstolene.

Riksrevisjonen har pekt på flere forhold som det er nødvendig å gjøre noe med:

  • De store domstolene har ofte lange køer
  • De mindre domstolene har i større grad ledig kapasitet.
  • Rekruttering har vært krevende enkelte steder.
  • Sakene behandles ulikt mellom domstolene

Det ble nedsatt en domstolkommisjon som skulle se nærmere på disse forholdene og foreslå tiltak. Kommisjonen gikk drastisk til verks og la til grunn store strukturendringer. For Møre og Romsdal sin del ville det bety at tingrettene i Molde og Volda skulle legges ned. Det var på den bakgrunn jeg uttalte til Romsdal Budstikke i oktober i fjor at det var helt uaktuelt. Molde skal fortsatt ha tingrett og jordskifterett.

Regjeringen har lyttet til signalene fra hele landet og har lagt fram et forslag som innebærer at alle domstolene i Møre og Romsdal skal videreføres. Om vi kaller det domstol eller rettssted er ikke det viktigste. Det som betyr noe er at fagmiljøene i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda skal videreføres og utvikles, og folk vil fortsatt få behandlet sine saker i sin lokale domstol.

Regjeringen foreslår å utvide rettskretsen til å gjelde hele Møre og Romsdal. Det vil bety mer samarbeid, bedre kapasitetsutnyttelse, økt mulighet for spesialisering der det er nødvendig, og økt rettssikkerhet. Det vil bli økt aktivitet ved domstolene, ikke mindre.


LEDER FREDAG 13. NOVEMBER

Ordkrig avgjør tingrettens framtid


Domstolene innenfor hver rettskrets vil bli ledet av en sorenskriver. I dag har hver domstol sin sorenskriver. Med dette forslaget vil vi få færre sorenskrivere som driv med administrasjon og ledelse, og flere dommere. Ingen av dagens sorenskrivere skal miste jobben. De skal heller få frigjort kapasitet til å drive dømmende virksomhet. Det er også viktig å understreke at det ikke legges opp til noen hoveddomstol i hver rettskrets. Alle domstolene er likestilte og sorenskriveren skal være til stede i alle domstolene i kretsen.


LESERINNLEGG

For å gjøre det klinkende klart, Klinge!

Ingen domstoler blir lagt ned. Alle tinghus og jordskifteretter skal bestå.
Vi har altså ikke gjort noen snuoperasjon, Eikrem. Tvert imot har vi sørget for at domstolkommisjonens radikale forslag ikke blir gjennomført, at alle domstolene i Møre og Romsdal videreføres og at vi nå kan legge grunnlaget for en langsiktig utvikling av fagmiljøene ved disse domstolene. Domstolene har fått økte rammer i budsjettet for 2021. Nå forventer jeg at Domstoladministrasjonen raskt får på plass en langsiktig leieavtale med tilfredsstillende lokaler i Molde.

Helge Orten (H)

Stortingsrepresentant

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal