LEDER FREDAG 20. NOVEMBER

Fortsetter det slik er det 50 år før likhet

Store forskjeller: Inntektsgapet mellom kvinner og menn er fortsatt stort i vårt område. Faksimile: RB24/Romsdals Budstikke 

Inntektsforskjellene har vist seg svært vanskelig å utjevne.

Meninger

I vårt næringslivsmagasin RB24, som kom ut torsdag, kan en lese at det fortsatt er store forskjeller i inntekt mellom menn og kvinner. Fylkesstatistikken viser at gapet, som alltid har vært her, ikke utjevnes så lett.

Forskjellene er store både i bygd og by. I Molde har mannfolka gjennomsnittlig 141.000 kroner mer i inntekt enn moldekvinnene. Ulikhetene i inntekt er størst i Sandøy hvor menn tjener nær det dobbelt av kvinnene.

Mandag 16. november denne uka var likelønnsdagen – den datoen for når kvinner «jobber gratis» ut året. Yrkesforbundene Unio, LO og YS har regnet ut at fra denne dagen arbeider norske kvinner, og menn i kvinnedominerte yrker, gratis ut året dersom de sammenlikner seg med hva gjennomsnittlig lønn er blant norske menn.

Forklaringene på hvorfor det er slik er selvfølgelig sammensatte, og inntektsforskjellene har vist seg svært vanskelig å utjevne. Ved starten av 2020 var Norge et av verdens mest likestilte land, med ett klart unntak – den økonomiske likestillingen. Blant annet derfor ble kravene for rapportering på likestilling i norske bedrifter skjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivå skal legges fram. Men i norsk arbeidsliv er det fortsatt stor forskjell mellom kjønnene.

Den skjeve lønnsfordelingen mellom kvinner og menn minker veldig sakte. Fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. Kvinner velger også oftere yrker med lavere lønn. Slik utviklinga er nå vil det ta over 50 år å tette lønnsgapet mellom kjønnene. Sjøl om vi har full barnehagedekning, fedrekvote og et utdanningsnivå hvor forskjellene mer eller mindre er utliknet. Arbeidsmarkedet er fortsatt veldig kjønnsdelt.

Det er ikke tvil om at det må lover og forskrifter til for å skape endringer for bedre likestilling i arbeidslivet. Vi har respekt for at det er sammensatte og ulike faktorer som påvirker lønnsforskjellene, men utjevningen går for sakte. Bedre blir det heller ikke av at koronapandemien ser ut til å bremse likestillingen.