LESERINNLEGG

Regjeringspartiene innhyller nedleggelsen av tingretter i retorisk tåke – tingrett og avdelingskontor er ikke det samme

DEBATTEN OM TINGRETTENE: «Vi ser at regjeringens retorikk nå også har smittet over på enkelte lokale politikere som tidligere støttet opp om Romsdal tingrett, senest ordfører Torgeir Dahl», skriver forfatterne av dette leserinnlegget.  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Debatten om en domstolsreform har pågått i lang tid. Det er skremmende at regjeringen nå – gjennom en mulig hestehandel med Frp – kan få vedtatt en historisk omlegging av vår tingrettsstruktur gjennom et hastevedtak i justiskomiteen 24. november.

Regjeringens forslag vil innebære nedleggelse og sentralisering. Det foreslås å legge ned 2/3 av dagens tingretter og jordskifteretter, blant annet Romsdal, Nordmøre og Søre-Sunnmøre, ved å gjøre disse om til «rettssted». Det forsøkes fremstilt som en udramatisk omlegging, men det er åpenbart en forskjell på en tingrett og et rettssted. Tingretten er en selvstendig institusjon med lokal ledelse, mens et rettssted er et avdelingskontor uten vern mot nedbygging og nedleggelse på sikt.


LEDER FREDAG 13. NOVEMBER

Ordkrig avgjør tingrettens framtid


Det er ikke bare sorenskrivere rundt om i distriktene som er bekymret for forslaget. Torstein Frantzen og Per Jordal, begge lagdommere i Gulating lagmannsrett, hadde innlegg i Nationen 3. mai 2020 med overskriften «Sentralisering av tingrettene – ny vri på et dårlig forslag». De påpeker der at «Forslaget til regjeringen innebærer et farvel til en 400 år lang tradisjon med desentralisert domstolstruktur». De fremhever den usikkerhet som vil hefte ved eksistensen til slike rettssteder så snart leiekontrakter er utløpt, og at alt vil være i spill fremover.

Vi ser at regjeringens retorikk nå også har smittet over på enkelte lokale politikere som tidligere støttet opp om Romsdal tingrett, senest ordfører Torgeir Dahl. I Romsdals Budstikke 13. november 2020 gir han uttrykk for at han er overrasket over sorenskriver Svein Eikrem sitt engasjement i debatten. I samme avis to dager senere gir han uttrykk for at han har hørt på partifellen Peter Christian Frølich på politisk kvarter og han er beroliget over det som blir sagt om at regjeringen vil beholde ressursene ved de lokale rettsstedene.


Debatten om tingretten:

Torgeir Dahl lar seg berolige av regjeringens domstol-planer: – Det viktigste er at vi holder på kompetansen og arbeidsplassene

Ordfører Torgeir Dahl er beroliget over at regjeringen slår fast at ingen domstoler skal legges ned. – Om lederen for domstolen i Molde kalles sorenskriver eller noe annet, er ikke viktigst. For meg som ordfører er det overordna at vi holder på kompetansen og arbeidsplassene som i dag er i Romsdal tingrett.Dahl mener Svein Eikrem har vært dristig i debatten om tingretten: – Må ha anledning til å si ifra, svarer Eikrem

– Jeg må si jeg er litt overrasket over hvor politisk sorenskriver Svein Eikrem er i saka om domstolstrukturen, sier ordfører Torgeir Dahl.


Vi som er lokale advokater er ikke beroliget. Vi har engasjert oss sterkt i denne diskusjonen, og deltatt på en rekke møter de senere år bl.a. med politikere. Vi var til stede på møtet i oktober i fjor som sorenskriver Svein Eikrem omtaler i sitt innlegg i Romsdals Budstikke 17. november 2020, og støtter sorenskriverens gjengivelse av hva som her fremkom. I likhet med han, lurer også vi på hvorfor Helge Orten og Torgeir Dahl nå tilsynelatende har snudd.Sorenskriveren har sine ord i behold rundt konsekvensene av forslaget, og har nå også fått støtte av professor Eivind Smith ved universitet i Oslo i artikkel på Faktisk.no 17. november. Likevel ser vi at den misvisende informasjonen fortsetter, bl.a. har stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H) i innlegg i Romsdals Budstikke 18. november skrevet at «Ingen domstoler blir lagt ned».

Om forslaget skulle bli vedtatt får det kanskje ikke dramatiske konsekvenser for Molde og andre berørte byer de neste 5-10 år. Det åpner imidlertid for en gradvis utarming på sikt til fordel for hovedkontoret, f.eks. når dommere og saksbehandlere slutter eller går av med pensjon. Forslaget innebærer at det vil bli opp til domstolsleder i Ålesund å avgjøre omfang av administrativt personell og dommerressurser ved avdelingskontorene i Molde, Kristiansund og Volda. Alle sakene vil komme inn til hovedkontoret i Ålesund, så skal det der avgjøres hvor saken skal gjennomføres. Det er liten grunn til å bli beroliget av et slikt forslag.


LESERINNLEGG

For å gjøre det klinkende klart, Klinge!

Ingen domstoler blir lagt ned. Alle tinghus og jordskifteretter skal bestå.
Tingretter har blitt nedlagt tidligere, og all erfaring viser at dette på sikt også vil medføre en nedskalering av jurist- og advokatmiljøet og derigjennom store ringvirkninger både for lokalt næringsliv, offentlige arbeidsplasser og privatpersoner. Går forslaget gjennom, vil vi få et av de mest sentraliserte domstolsvesen i Europa i følge lagdommerne Frantzen og Jordal. Det er bekymringsfullt at dette har blitt gjenstand for politisk spill, misvisende informasjon og i verste fall en hastebeslutning nå i forbindelse med statsbudsjettet.

Advokat Ragnhild Camilla Pedersen, leder advokatforeningen i Molde

Advokat Erik Wold, Advokatene Wold & Co

Advokat Nils Ivar Sylte, Advokatfirmaet Larhammer Aarseth

Advokat Øyvind Hasselø Meisingset, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal