LEDER ONSDAG 18. NOVEMBER

Endelig er utstyrssentralen på plass

NYE MULIGHETER: Utstyrssentralen Bua Molde kan bidra til at flere unge kan teste ulike aktiviteter. Rundt Idrettens Hus har man bygd et bredt tilbud for barn og unge.  Foto: Bjørn Brunvoll

Tilbudet for unge i Molde har blitt bedre og breiere det siste året.

Meninger

Mandag var det offisiell åpning av utstyrssentralen Bua Molde. Her kan barn og unge låne utstyr til fritidsaktiviteter. Skøyter, akebrett, hjelmer og sikkerhetsutstyr, sykler, baller og hengekøyer er blant det som er til utlån. Via en nettside kan man også reservere utstyr. Lånetida er satt til en uke. Målet med satsingen er at flere barn og unge kan ta del i fritidsaktiviteter. Dette gjør at utstyr ikke vil være det første hinderet for å kunne delta på aktiviteter. Bua gjør det også mulig for unge å teste flere ulike aktiviteter uten at det følger en kostnad med. Tilbudet kan også brukes av voksne.

Bua Molde er den 121. utstyrssentralen i dette samarbeidet i Norge. I åpningstalen sa ordfører Torgeir Dahl at han gjerne skulle sett at denne løsningen kom raskere på plass. Nå er den på plass, og utfordringen blir å stimulere til bruk. Tjenesten driftes av kulturtjenesten i Molde. Målet er økt aktivitet og bedre folkehelse. I tillegg vil man kunne oppnå økt inkludering. Ved siden av kommunen har frivillige, DNT Romsdal og Sparebankstiftelsen SMN vært viktige i etableringen av tilbudet. Neste mål er å få på plass et naust som kan fungere som utstyrssentral for sjøsport.

Utstyrssentralen Bua Molde er plassert på Idrettens hus. Erfaringene etter noen måneder er at dette kan bli en storstue for ungdomsaktiviteter i kommunen. Foreløpig er det noen begrensninger for bruk på grunn av smittesituasjonen, men det er helt tydelig at området kan bli et viktig samlingspunkt, også utenom organisert trening. Her vil Bua Molde være et viktig tilskudd. Målet er at ekspedisjonen skal bli et samlingspunkt. Derfor er det også åpent tre ettermiddager hver uke.

Molde kommune har noen kvaliteter for unge mennesker som bør løftes fram. Gode idrettsfasiliteter, nytt bibliotek og kulturskole gir et mangfold og viser en tydelig satsing. I august kom også Ungdomsklubben på plass. Tilbudet for unge i Molde har blitt både bedre og breiere det siste året. Vi håper at disse satsingene forsterkes framover, og at man våger å investere videre for å få økt aktivitet.