LESERINNLEGG

En domstol eller ikke en domstol?

«Vi i Senterpartiet ønsker å beholde en tilgjengelig og sterk rettsstat og juridiske miljøer i hele landet», skriver Jenny Klinge i dette innlegget.  Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Meninger

En av høstens virkelig store saker er domstolreforma, som regjeringa la fram i oktober. Her er 37 tingretter og 15 jordskifteretter foreslått nedlagt, også Oslo byfogdembete.

Vi i Senterpartiet har blitt sammenlignet med en pyroman som antenner stadig nye branner rundt om i landet i vår iver etter å stoppe reforma. Det var Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, som nylig uttalte dette i en debatt på Stortinget. Der slo han også fast det som har blitt gjennomgangstonen fra regjeringspartia, at ingen domstoler skal legges ned i denne reforma.

Denne påstanden har Faktisk.no gått nærmere inn i. Det er vanskelig å komme til en annen konklusjon av det Faktisk.no skriver enn at dette er usant.


LEDER FREDAG 13. NOVEMBER

Ordkrig avgjør tingrettens framtid


Domstolene skal opprettholdes som rettssteder – filialer – under nye, sammenslåtte domstoler etter at de har mistet domstolstatusen og domstollederen sin. Vi kan sammenligne med de gamle rådhusene i en ny, sammenslått kommune. Dersom disse rådhusene beholder noe aktivitet etter sammenslåinga, skal man ha rimelig god fantasi for å påstå at de nedlagte kommunene enda eksisterer. På samme viset er det med de til sammen 52 domstolene, som får nye og større rettskretser.

Kanskje er det politisk pyromani som skal til i en situasjon der regjeringa fordekker hva denne saka egentlig handler om. Vi i Senterpartiet ønsker å beholde en tilgjengelig og sterk rettsstat og juridiske miljøer i hele landet, og vet at selvstendige domstoler er den beste måten å sikre dette på.

Jenny Klinge

Justispolitisk talsperson, Senterpartiet

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal