LESERINNLEGG

Kutt i eldreomsorgen i Hustadvika

Tilsvar til Lisbeth Valle.
Meninger

Gledesrusen av å innfri valgløfter er i ferd med å få en sur ettersmak i Hustadvika. Eller som ordtaket sier: «Etter den søte kløe kommer den sure svie.»

Jarle Ugelstad Klavenes.  Foto: Privat

Det nye flertallet med Senterpartiet i spissen var raske med å innfri valgløftene om store skoleinvesteringer høsten 2019. Så raske at kommunedirektøren ikke engang rakk å lage egen saksutredning i saken før den ble vedtatt av flertallet i kommunestyret. Dette bidro til at handlingsrommet ble vesentlig innskrenket på hvordan kommunen framover skulle få en bærekraftig økonomi. Flertallets politiske prioritering medførte senere at de i budsjett og økonomiplan vedtok at det skulle gjennomføres store kutt i eldreomsorgen. Store kutt som per dags dato mangler en overordnet plan med tilhørende finansering, for å få det til å henge på greip. Store kutt som flertallet har skjøvet foran seg til 2021. Det er først til neste år at de store vedtatte kuttene skal gjennomføres.Det er derfor litt underlig at Senterpartiet, i Lisbeth Valles innlegg i Romsdals Budstikke, nå sier at Senterpartiet skal styrke hjemmetjenesten. De har nemlig i økonomiplanen vedtatt å redusere hjemmebaserte tjenester med nesten fire millioner kroner i 2021. Noe annet jeg stusser over i innlegget til Valle er at hun sier at det har vært tverrpolitisk enighet om at dekningsgraden skal være på 18–20 %. Jeg lurer på hvilket vedtak i Hustadvika kommunestyre representant Valle her støtter seg på. Jeg tar det for gitt at det ikke tenkes på eventuelt gruppearbeid på et dialogmøte etter sommerferien. Det ble ikke fattet noen vedtak på dette dialogmøtet som går på dekningsgrad eller noen andre politiske vedtak for den saks skyld.

Det er gledelig at representant Valle nå ønsker seg gode diskusjoner og saklige debatter. I den anledning synes jeg det derfor er merkelig at den mest naturlige arenaen der en kunne hatt diskusjonen om oppbygging og organisering av fremtidens helse og omsorgstjenester for Hustadvika kommune , nemlig i hovedutvalg helse, sosial og omsorg, ikke har fått diskutere denne saken etter sommerferien.

Her har ordfører, varaordfører og leder for utvalget (alle tre er med i flertallet i kommunestyret) bestemt at kanskje den viktigste politiske saken i denne fireårsperioden ikke skal settes opp på sakskartet. Dette medførte blant annet at utvalgsmøtet som skulle vært 28. oktober 2020 ble avlyst på grunn av manglende saker. En kan jo lure på hva dette skyldes. Ønsker ikke flertallet velfungerende demokratiske utvalg? Ønsker ikke flertallet at politikere utenom formannskapet skal ha relevante diskusjonsarenaer for viktige politiske saker?

Det viktigste framover er å se på hvordan vi skal kunne gi våre innbyggere gode helse- og velferdstjenester.

Avslutningsvis kan jeg berolige flertallspartiene med at undertegnede er ved godt politisk mot selv om jeg er en del av mindretallet i enkelte saker. Jeg har forståelse for at det kan være tungt å være i flertall. Jeg har respekt for at det kan være tungt å ta ansvar for egen vedtatt politikk. Der behovet øker var tiltaket å redusere, en politikk som medfører vesentlig redusert tjenestetilbud innenfor helse og omsorg.

Jarle Ugelstad Klavenes, kommunestyrerepresentant Hustadvika Arbeiderparti

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal