LEDER MANDAG 9. NOVEMBER

Et nytt kapittel i dumper-eventyret

Eierskifte: I 50 år har det blitt produsert anleggsdumpere ved fabrikken på Varhol. Nå har Doosan-konsernet lagt ut hele anleggsmaskinvirksomheten for salg.   Foto: Bjørn Brunvoll

Vi håper nye eiere viser samme viljen til å satse på dumperfabrikken som Doosan.

Meninger

Dumper-produksjonen på fabrikken i Hustadvika står foran et nytt kapittel med skifte av eier. Det koreanske konsernet Doosan har lagt ut hele anleggsmaskinvirksomheten for salg. Et salg vil også omfatte Doosan Infracore Norway AS som eier virksomheten på Varhol i Hustadvika kommune. Det er oppløftende, slik Romsdals Budstikke har fortalt, at flere store selskap har meldt seg interessert i å kjøpe Doosans anleggsmaskinvirksomhet. Anleggsdumpere er et produkt som selges på verdensmarkedet.

I år er det 50 år siden den første dumperen ble produsert ved fabrikken på Varhol. Gründeren Birger Hatlebakk så mulighetene som lå i å utvikle et kjøretøy som kombinerte lastebilens evne til å kjøre tunge lass med traktorens evne til å ta seg fram i ulendt terreng. Moxy-dumperen ble et begrep.

Gjennom åra har dumperen blitt utviklet til et unikt kjøretøy. Det unike er at en leddstyrt dumper har jevn fordeling av vekt på alle seks hjulene. Fram- og bakvogna kan vris uavhengig av hverandre.

Dagens eier, Doosan-konsernet, kjøpte dumperfabrikken på Varhol i 2008. Det koreanske selskapet har i tida som eier vist en imponerende utholdenhet mens markedet for dumpere har variert. Virksomheten i Hustadvika har blitt tilført mange millioner kroner i kapital. Doosan har vært en god eier.

For vertskommunen Hustadvika er dumperproduksjonen på Varhol svært viktig. Rundt 110 personer har arbeidet sitt knyttet til den lokale Doosan-fabrikken. Mange av medarbeiderne har lang fartstid i bedriften, og samlet representerer de ansatte høy kompetanse. Når en hjørnesteinsbedrift skifter eier er det naturlig at det knytter seg spenning til hva framtida vil bringe.

Uansett hvem som kjøper anleggsmaskinvirksomheten fra Doosan, håper vi at nye eiere viser den samme viljen til å satse på utvikling og produksjon av dumpere på Varhol som Doosan-konsernet. Da kan dumperfabrikken gå ei positiv tid i møte.