LESERINNLEGG

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal haster

«Det kan ikke være ensidig fokus på økonomi og reduksjon av fasiliteter når en er kommet så nære løsningene.»

Skaper utrygghet «Innsparingstiltak som nå er i gang i forhold til oppstart av det nye sykehuset på Hjelset skaper utrygghet og frykt for forsinkelser som befolkningen ikke er tjent med,» skriver innsenderne. Her hovedinngangen til akuttsjukehuset på Hjelset.   Foto: HMR

Meninger

Molde KrF mener at løftene og planene om nytt sykehus med høy kvalitet i rimelig nærhet til der folk bor må overholdes.

Det nye felles sykehuset på Hjelset skal sikre fullverdige spesialhelsetjenester for befolkningen i Romsdal og Nordmøre.

Det kan ikke være ensidig fokus på økonomi og reduksjon av fasiliteter når en er kommet så nære løsningene. Dette bør være en forventet kvalitetssikring i sluttfasen før spaden settes i jorda.

Nytt sykehus vil utløse optimisme og aktivitet i vårt område, samt sikre godt helsetilbud i samsvar med utredninger og vedtak om bygging.

Staten som eier bør nå sikre fremdrift og fullføring av sykehuset på Hjelset.

Kravet om likeverdige tjenester uansett hvor i landet man bor må også gjelde Romsdal og Nordmøre.

Innsparingstiltak som nå er i gang i forhold til oppstart av det nye sykehuset på Hjelset skaper utrygghet og frykt for forsinkelser som befolkningen ikke er tjent med.

Nedlegging av sengeposter og sentralisering av fødeavdelinger oppfattes som nedbygging og svekkelse av tjenestetilbudet.

Det samme gjelder etablerte tilbud innen psykiatri og rehabilitering.

Kort liggetid og press for å få pasientene ut av sykehuset, skaper press på kommunehelsetjenesten som allerede har mange daglige omsorgsoppgaver å gjennomføre.

Nedbemanning kan føre til økt ansvar og stress i allerede pressede arbeidshverdag for sykehusansatte.

Molde KrF etterlyser større vilje til økte bevilgninger til fylkets spesialhelsetjeneste både fra Helse Midt, og fra sentralt hold.

Molde kommune har selvsagt tillit til at en samlet Mørebenk på Stortinget vil arbeide for å sikre at spesialhelsetjenesten i Møre og Romsdal holder samme kvalitet og nivå som andre regioner.

Staten ved Helsedepartementet skal sikre at alle har tilgang til relevant behandling med god kvalitet i alle fylker.

Fremdriften på bygging av det nye sykehuset på Hjelset er særdeles viktig i denne sammenheng.

Else Karin Jacobsen, leder Molde KrF, Svein Atle Roset, gruppeleder Molde KrF