LEDER MANDAG 2. NOVEMBER

Forstår og viser tillit tross flere nye tiltak

FLERE TILTAK: I forrige uke innførte myndighetene nye nasjonale innstramminger. Men folk støtter innskjerpingene og forstår de nye reglene, viser en ny meningsmåling.   Foto: NTB

Imponert over hvordan folk flest forstår og innretter seg i en unormal tid.

Meninger

I starten av forrige uke kom det en rekke nye tiltak og regler for å stanse den økende koronasmitten i Norge. Dagene etter har vist at det var riktig å skjerpe innsatsen mot spredning av viruset nå. Flere dager i uka som gikk var det ny rekord for antall smitta på et døgn og antall innlagte koronapasienter steg.

Norge er fortsatt nesten ufattelig forskånet for pandemien sammenliknet med de fleste andre land i Europa. Slik har det vært helt siden det begynte i starten av 2020. Nå er Europa igjen inne i en stor smittebølge som tar mange liv og utsetter folk for alvorlige virkninger av både sjukdommen og nedstengninger. Belastningen på helsevesenet i mange land er allerede på bristepunktet. Derfor stenger Europa nesten helt ned og innfører svært strenge koronarestriksjoner i land etter land.

Den gradvise tilstramningen i Norge er lite inngripende sammenliknet med det mange land opplever nå og gjenspeiler smittesituasjonen vi har her. Men tiltakene oppleves selvfølgelig både som belastende og krevende for mange her også. Likevel er vi imponert over hvordan folk flest forstår og innretter seg i en unormal tid. En fersk meningsmåling fra bekrefter også dette.

Norsk koronamonitor fra Opinion forteller at tross nye innstramninger mener nordmenn, i mindre grad enn på lenge, at tiltakene er for strenge. I Oslo, som kanskje har flest tiltak akkurat nå, sier kun 14 prosent at de synes reglene er for strenge. – Uansett alder og i alle landsdeler mener et solid flertall at tiltakene kan forsvares, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. Byrået har hatt meningsmålinger om korona helt siden midten av mars. Det er gjentakende at folk har tillit til myndighetenes kamp mot viruset. Et solid flertall er uenig i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. Kun 18 prosent er enig i påstanden.

Men vi skal ikke slutte å stille spørsmål om koronatiltakene. Helt siden pandemien kom til Norge har det vært ulike synt i fagmiljøene. Det har det vært åpenhet om. Åpenhet skaper tillit.