LESERINNLEGG

Livsfarlig skolevei i Langlivegen på Venås

Johnny Varhol, gruppeleder i Hustadvika Frp  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

I torsdagsutgaven av RB kunne vi lese at en av våre innbyggere , Tone Venås som hadde sendt inn brev og purringer mange ganger til Kommuneadministrasjonen i den gang Fræna Kommune, første gang allerede i juli 2015 angående den 600 meter lange livsfarlige skolevegen i Langlivegen på Venås der bla hennes barn måtte gå på , hver dag for å komme seg på skolebussen, uten å få respons eller svar på sine mailer.

Denne strekningen er smal og meget dårlig grusvei som til tider har store hull i vei veibanen pga dårlig underlag og teleløsning. Farten der er 80 km i timen.

Problemet har vært godt kjent i mange år, både for oss som har kjørt denne strekningen, gjennom media og FB. Innbyggerne langs denne strekningen har lenge ønsket å få satt ned fartsgrensen til 50 km.

Saken var oppe og omtalt i DRUT flere ganger der vi påpekte den dårlige veistandaren, høye fartsgrensen og hvor farlig den var for for skolebarna som måtte gå langs denne veien til skolebussen. Veien var også på prioriteringslisten til Trafikksikkerhetsutvalget i Kommunen og oppe til vurdering for å prioriteres asfaltering. FrP sendte også inn Interpellasjon til Kommunestyret om «asfaltering/ re-asfaltering av kommunale veier, der inntil 20 mill. av innkomne e-skatt midler skulle brukes. Hele kommunestyret var enige, men ingen utenom FrP, ønsket å prioritere Kommunale veier. Rådmannen informerte oss om at selv om dette er en kommunalvei er det Statens veivesen som sto for nedsettelse av fartsgrenser og evt. søknad måtte sendes dem, noe vi trodde ble gjordt.

Derfor ble vi i FrP gruppen så glade da vi leste i RB torsdag 22.10.20 at Tone Venås endelig hadde fått svar på sine mange henvendelser og purringer etter at hun sendte mail direkte til Ordføreren 10.10.20. Svaret fikk hun knapt en uke senere.


Kommunen legger seg flat:

Varslet om livsfarlig skoleveg - ventet på svar fra kommunen i fem år

I over fem år ventet Tone Venaas på å få vite hva kommunen ville gjøre med den livsfarlige skolevegen til barna hennes. Etter flere nytteløse purringer sendte hun i forrige uke e-post direkte til ordfører. Da ble saken løst på fem dager. Nå legger kommunen seg flat.


I RB kunne vi lese:

«Ordføreren tok umiddelbart kontakt med Kommunedirektøren og ba om forklaring på hvorfor det hadde tatt så lang tid og hun forventet at de administative rutinene og svar til innbyggerne skjerpes. Nå vil kommunen sette ned fartsgrensen til 50 km i det aktuelle området i Langlivegen på bakgrunn av tettbebyggelse og skoleveg «

Saken er nå sendt ut på høring.

Vi er kjempeglade for at skiltene nå kommer opp og innbyggerne og skolebarna i Langlia på Venås endelig skal få en trygg skolevei og til Tone Venås som endelig nådde frem i sin kamp mot å få ned fartsgrensen på den livsfarlige veien. Vi vil også rette en stor takk til Ordføreren I Hustadvika som så problemet og satte i gang strakstiltak så snart hun ble kjent med saken, der mange av oss andre i mange år, ikke har nådd fram. Vi har mange innbyggere som ikke får svar, nå håper vi det løser seg for alle.

Johnny Varhol, gruppeleder i Hustadvika Frp

-----------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal