Takk for kritiske innspill, Jon Sverre Aursand

Meninger

Jeg har vært ordfører i et år, og lærer hele tiden noe nytt. Jeg er svært opptatt av ansvaret jeg har, men skal ikke påstå at rolleforståelsen min er bedre enn andres. Roller er det i bunn og grunn kommuneloven som regulerer. Det øverste ansvaret i kommunen er det jeg som har. Personalansvaret ligger hos kommunedirektøren.Jeg står derfor inne for at kommunedirektøren har personalansvar, og at det i det ligger å sørge for en god dialog mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Dette gjelder i hele organisasjonen, og det er et ansvar jeg vet at vår meget dyktige kommunedirektør er opptatt av. Ut fra dette er tonen i intervjuet Jon Sverre Aursand refererer til for skarp fra mi side, og ordvalget kunne vært bedre. Den kritikken tar jeg. Som ordfører mener jeg imidlertid også at det er viktig at vi som kommune tar selvkritikk, beklager, og får til kulturendring på det vi har sviktet på etter loven. Formelt sett gjelder det i tilfellet omtalt i Fagbladet at ansatte hadde opparbeidet seg rett til fast ansettelse etter flere år med midlertidighet, men ikke fått svar på kravene om dette slik de burde.


Etter seks år som vikar fikk Marit (36) fast jobb – tre uker etterpå ble hun sagt opp av kommunen: – Deprimerende

Marit Lysgård Amundsen (36) fra Rauma måtte kjempe for jobben sin like etter at hun ble fast ansatt. Nå kan hun miste den igjen.


Vi har en svært flink kommunedirektør i Rauma, som utfører solid arbeid i en svært krevende arbeidshverdag. Den økonomiske situasjonen i Rauma kommune gjør at vi dessverre må nedbemanne. Det er også knappe ressurser til administrasjon. Vi skal tilbake på det driftsnivået hadde i 2016. Årsaken er at driftsnivået er, og har vært for høyt de siste årene, samt at vi må redusere drifta med nærmere 24 millioner på grunn av tapet av innbyggere på Vågstranda. Å ta så store kutt på så kort tid gir dårlige vilkår for å tilpasse drifta på en måte som er god for alle ansatte, og derfor er kommunikasjon og prosesser viktige. Vi skal ta vare på menneskene i det hele. Vi skal ha stor forståelse for at de ansatte har behov for trygghet for inntekt.


Rauma-ordføreren beklager til Marit (36): – Ikke slik vi skal oppføre oss

Rauma-ordføreren sier hun er lei seg for behandlingen Marit Lysgård Amundsen (36) har fått av kommunen.


Som en del andre ledere som står i en krevende økonomisk situasjon, tenker jeg at det er avgjørende med godt lagspill med de ansatte for å lykkes med reduksjonene i drifta. Vi er i den samme båten. Det er de ansatte som i hverdagen ser hvor vi kan spare uten at det blir uholdbart og dyrere, og det er i god dialog og med felles mål at vi sammen må sikre bærekraftig drift. Ei utfordring er at sparekniven har vært brukt tidligere. Man kan kanskje kutte i bemanning til et visst punkt og spare, men om man kutter for mye vil belastninga på de ansatte bli for stor, vikarbudsjettet trolig øke, og man risikerer at tjenesten til innbyggerne blir dårligere. Dette er årsaken til at jeg har ment at det kan være nødvendig å øke grunnbemanninga på noen områder. Kommunestyret vedtok faktisk å øke grunnbemanninga i et prøveprosjekt på ei avdeling på helsehuset. Dette er administrativt satt på pause på grunn av korona. Premisser kan endre seg underveis, og vi har fått mange nye utfordringer i Rauma det siste året.

Vi kjenner alle uttrykket «å spare seg til fant», og må finne de rette måtene å spare på i kommuneøkonomien for å ikke komme enda dårligere ut. Selv om vi ikke unngår nedbemanning, bør vi ikke spare på respekt, forståelse og god dialog i en organisasjon som vår. Vi må unngå omdømmetap, redusere usikkerhet i organisasjonen, og ta godt vare på absolutt alle som jobber for Rauma kommune. Jeg ønsker å ta godt vare både på kommunedirektøren og de som tar på seg vakter på vegne av fellesskapet, men har nok noe å gå på selv når det gjelder kommunikasjon.


Yvonne Wold

Ordfører i Rauma