LESERINNLEGG

«Vi i Kristiansund blir ofte beskyld for å yppe til fogderistrid, men vi er ikke ute etter å «stjele» arbeidsplasser fra Molde»

Jeg har med stor interesse lest reportasjen på Rbnett om bekymringen fra Alf Reistad og ROR i forhold til statlige arbeidsplasser i Molde, og jeg må si at ble litt overrasket over innholdet i bekymringene.

Ordfører Kjell Neergaard (A) i Kristiansund.  Foto: Egil H. Torvik

Meninger

Et av sitatene er: « Vi ønsker gjerne at Kristiansund skal få nye statlige arbeidsplasser, men ikke at det skal gå på bekostning av oss.»


Molde frykter de kan miste mye til nabobyene: – Vi er under press

Alf Reistad og Torgeir Dahl frykter at de statlige arbeidsplassene skal lekke i begge ender for Romsdal-regionen.


Og ordene «på bekostning av» har vi i Kristiansund blitt veldig godt kjent med, både historisk og for eksempel når det gjelder plasseringen av fellessykehuset.

Flere statlige virksomheter er inne i en sentraliseringsprosess, for eksempel NAV og Domstolene. Vi kan like det eller ikke, men sentraliseringen pågår i høyt tempo. I slike prosesser blir det alltid en vinner og en eller flere tapere. Da blir det alltid noen kommuner som får tilført flere arbeidsplasser på bekostning av andre.

Vi samarbeider godt med Molde og Romsdal på mange områder og jeg har stor respekt for ROR og den jobben som gjøres der, men akkurat i denne saken så savner et perspektiv på helhetsbildet i fordelingen av statlige arbeidsplasser.

Jeg er helt enig med ROR i at vi i Møre og Romsdal må stå sammen om å få en større andel av statlige arbeidsplasser. Vi er sammen med Rogaland det fylket som har færrest i forhold til innbyggertall.

Derfor er det også iverksatt et prosjekt i regi av fylkeskommunen der vi skal jobbe for flere statlige arbeidsplasser til fylket. I det prosjektet er det også vedtatt av fylkestinget at Kristiansundsregionen skal prioriteres spesielt med tanke på at vi mister akuttsykehuset vårt, nettopp til Molde, med mange arbeidsplasser i 2024.

Litt faktaopplysninger først. Pr 1. 1. 2019 hadde Kristiansund 1207 statlige arbeidsplasser og Molde 2850. I løpet av 2019 og 2020 lyktes vi jo i å få tilføre flere statlige arbeidsplasser til fylket. Nasjonalt eldreombud ble lagt til Ålesund, nasjonalt fergekontor ble lagt til Molde og tilsynet for private barnehager ble lagt til samme by. Jeg er veldig glad for at vi lykkes med å få tilført disse statlige arbeidsplassene til fylket, men vi alle ser jo samtidig at skjevheten mellom byene ble forsterket som følge av dette.

Når Reistad sier at han er bekymret for at Romsdal kan miste statlige arbeidsplasser til Kristiansund og Nordmøre på bekostning av Molde, så vil jeg minne på at våren 2024 så mister Kristiansund ca. 500 statlige arbeidsplasser til nettopp Molde når fellessykehuset står ferdig. Uansett om vi får tilført noe den andre veien så vil jo Romsdalsregionen og Molde gå i stort pluss, og min region blir satt i en svært krevende situasjon i forhold tap av arbeidsplasser.

Jeg er også helt enig med Torgeir Dahl om at vi må ha størst fokus på å kjempe sammen om å få tilført flere statlige arbeidsplasser til fylket i stedet for å krangle om den interne fordelingen om de vi har. Og det er heller ikke slik at jeg prøver å få flyttet etablerte arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund. Men nå er et jo en gang slik at statlige virksomheter selv har bestemt seg for å sentralisere eller flytte, slik som for eksempel NAV arbeid og ytelser som har i overkant av 100 årsverk til sammen i Molde og Kristiansund. Det er vedtatt at de skal ligge under samme tak fra ca. 2023. Og uansett om vi vil det eller ikke da, så blir det da en kamp mellom Molde og Kristiansund om å få lokalisert dette kontoret til sin kommune.

Den ene vil vinne på bekostning av den andre.

Da vil jeg minne om retningslinjene som regjeringen vedtok i fjor i forhold til lokalisering av statlige arbeidsplasser. Ved lokaliseringen skal det legges vekt på å redusere de samlede negative virkningene som bortfall av statlige arbeidsplasser har for kommunen, les sykehuset i Kristiansund.

Da flytter man ikke ytterligere 50 statlige arbeidsplasser bort fra en kommune som allerede mister 500. Det har jo motsatt effekt av de retningslinjene Regjeringen selv har vedtatt, nemlig at fordelingen av statlige arbeidsplasser skal sørge for å bidra til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle regioner. Når fellessykehuset står ferdig så er fordelingen på statlige arbeidsplasser mellom Kristiansund og Molde omtrent 700 og 3350. Alle skjønner da hvor det er lettest å innfri Regjeringens ønske om robuste arbeidsmarkedsregioner.

Vi i Kristiansund blir ofte beskyld for å yppe til fogderistrid. Vi er ikke ute etter å «stjele» arbeidsplasser fra Molde, men når først statlige virksomheter har bestemt seg for å samlokalisere i en av byene, så må vi få argumentere for hvorfor vi mener at Kristiansund er den rette plassen, og da må vi også få peke på skjevheten som ligger der i dag.

Jeg har et godt forhold til alle ordførerne i Romsdal og har stor respekt for at de gjør sin jobb og kjemper for sine arbeidsplasser. Men tenk på hvilken effekt det ville ha hatt på den såkalte fogderistriden om disse ordførerne og ROR sa:

«Jo vi ser den store forskjellen det er på fordelingen av statlige arbeidsplasser mellom Nordmøre og Romsdal, og vi ser at forskjellen blir kraftig forsterket når fellessykehuset på Hjelset står ferdig. Når for eksempel NAV Arbeid og ytelser nå har bestemt seg for at de skal legge all sin virksomhet under ett felles tak, så støtter vi at denne lokaliseringen skjer i Kristiansund.»

Det kunne ha tatt samarbeidet mellom oss i en ny retning, og samlet sett så er jeg sikker på at det ville ha styrket oss som region.

Når Reistad i ROR er bekymret når Molde vil ha over 3000 statlige arbeidsplasser i 2024, så skjønner han helt sikkert at jeg er bekymret og jobber for å få kompensert de ca. 500 vi mister når sykehuset står ferdig. Tilførsel av nye statlige arbeidsplasser kan bidra til å utjevne forskjellene, men vi kommer heller ikke bort ifra at vi da også må få tilført noe på bekostning av andre når den muligheten nå ligger der.

En av årsakene til at vi har en skjevhet i dagens fordeling av statlige arbeidsplasser er jo blant annet at noen over år har fått tilført noe på bekostning av andre. Nå ligger det en mulighet til å få jevnet ut noe av dette, og mitt fordømte ansvar er å kjempe for det.

Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund

-----------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal