LEDER FREDAG 23. OKTOBER

Nå kan vi glede oss over at barna spiller

«Nye kulturformer har bekymret foreldre i alle generasjoner før også.»

Positiv hobby: Forsker Beate W. Hygen ber foreldre glede seg mer over dataspilling og bekymre seg litt mindre.   Foto: privat

Nye kulturformer har bekymret foreldre i alle generasjoner før også.

Meninger

De fleste foreldre har bekymret seg for at barna bruker for mye tid på spill, eller gaming som det heter med dagens terminologi. Barna og unge bruker timevis foran skjermer, på spill som de fleste i generasjonene før sliter med å forstå. Og vi vil heller ha de ut og med på tur.

Tv-spill, dataspill og etterhvert mobilspill har vært med oss i over 30 år. Dataspillingen var lenge et underkjent kulturuttrykk, slik er det ikke i dag. De første utgavene var simple opplevelser sett med dagens øyne, men nå har dataspill grafikk som nesten likner en vanlig spillefilm og med minst like avansert innhold, story og varighet. Ikke rart at det fenger.

Nye kulturformer har bekymret foreldre i alle generasjoner før også. I dag er det morsomme anekdoter om da radioen kom og ikke minst da fjernsynet ble vanlig. Ja, det var debatt i Stortinget om fargefjernsyn kunne være skadelig. Da video ble tilgjengelig i heimene fryktet bekymra foreldre at de unge skulle bli overøst med skadelig påvirkning. Sjøl i musikkens verden har det i alle år vært sterk bekymring for hva de unge lånte ørene til.

Men lite av dette har skremt foreldre så mye som dataspill, og fortsatt er det behov for både veiledning og økt kompetanse når voksne skal inn i de unges spillunivers. Til tross for at den første generasjonen med «gamere» ofte har blitt foreldre sjøl. Det er viktig at vi vil dit hvor barna er. Medieundersøkelsen for 2020 viser at 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år spiller dataspill, mens for jenter er andelen 76 prosent og økende.

Barn og unge trenger at voksne er til stede i livet, også i dataspillivet.

– Dersom du setter deg litt inn i spillene, og hva de handler om, kan det bidra til fine samtaler, sier forsker Beate W. Hygen ved NTNU til RB. Hun kommer til Molde i neste uke for å fortelle om funnene fra sin forskning.

Men allerede nå forteller Hygen at vi skal bekymre oss litt mindre for dataspilling, og heller glede oss over hva barn og unge får ferdigheter både sosialt og faglig av dataspill. Men at det balanseres med frisk luft, nok søvn og fysisk aktivitet selvfølgelig.