LEDER ONSDAG 21. OKTOBER

Økte forskjeller gir grunn til bekymring

«Trivsel i hverdagen er viktig, og gode boliger er av stor betydning. Der har kommunen som stor utleier et ansvar.»

VIKTIGE FUNN: Folkehelserapporten fra Nye Molde kommune er klar. Koordinator Ingvil Grytli i Molde kommune viser til at flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier.   Foto: Bjørn Brunvoll.

Trivsel i hverdagen er viktig, og gode boliger er av stor betydning. Der har kommunen som stor utleier et ansvar.

Meninger

Folkehelsekoordinator Ingvil Grytli er bekymret for økt utenforskap i nye Molde kommune. Sist uke ble det lagt fram en rapport om folkehelsa til innbyggerne i Molde kommune anno 2020. Den viser at økte ulikheter er et utviklingstrekk. Folkehelsekoordinatoren trekker fram frafallet i den videregående skolen, og at det er flere familier som har vedvarende lav inntekt. Rapporten viser også at flere bor trangt, og leier i stedet for å eie. Dette er utviklingstrekk som må tas på alvor.

En sentral utfordring for kommunen er å bidra til at ulikheter ikke slår negativt inn på folkehelsa. Trivsel i hverdagen er viktig, og gode boliger er av stor betydning. Der har kommunen et ansvar som stor utleier. Videre er det viktig at barn i størst mulig grad får tilgang til å delta i sosiale aktiviteter. Sammen med lag og foreninger må man jobbe for at flest mulig blir inkludert.

Prosjektet med Fritidskortet som Regjeringen har løftet er et eksempel på et tiltak som er spennende. Videre må skolene ha respekt for gratisprinsippet. Skoleaktiviteter skal ikke kreve at man har egen bil og stor utstyrsgarasje. Kommunen bør også jobbe mer for å skape sentrale møteplasser for alle. Gode tiltak for å få flere til å fullføre videregående skole er viktig. Mye avgrunnsarbeidet for dette må gjøres i grunnskolen. Det fordrer en mer offensiv satsing på skolen.

Folkehelserapporten er viktig samfunnsopplysning. Det er ikke bare politikere og offentlig ansatte som bør merke seg funnene. Aksept og forståelse for at økte ulikheter er en utfordring er viktig. En annet sentralt funn i rapporten er behovet for å få unge mennesker til å flytte til regionen.

Dette har vært en satsing gjennom flere tiår, og man kjemper mot sterke sentraliseringskrefter. Molde har prøvd å balansere dette gjennom å vise til kvalitetene ved å bo i regionen. Her er det gjort mye godt arbeid. Rapporten er en viktig temperaturmåler. God folkehelse er også et viktig argument for å gjøre regionen attraktiv for tilflytting.