LESERINNLEGG

Fraværsgrensen må «fredes»!

– Like lite som at fraværsgrensen er årsaken til at noen elever sliter, er det lite som tyder på at fjerning av fraværsgrensen vil være løsningen, skriver Britt Janne Tennøy (H) i dette innlegget. 

Meninger

Ap svarer ganske «ullent» om hva de ønsker med fraværsgrensen i nytt forslag til partiprogram. Høyre ønsker en forsikring av Ap og de andre partiene i opposisjon om at den består ved et eventuelt regjeringsskifte. I Arbeiderpartiets programforslag som kom forrige fredag, står det at Ap vil «Forbedre dagens fraværsregler slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdighet for elevene og legger opp til økt gjennomføring».

Jeg lurer på hva Ap mener med dette. Først var nemlig Arbeiderpartiet mot fraværsgrensen, så for, så mot igjen. Men hva er de nå, for eller mot? Velgerne fortjener å vite hvor partier står i viktige saker som angår dem.

Det var mange av oss som kjempet for å få på plass fraværsgrensen som ble innført i 2016. Rett før sommeren kom den tredje og siste FAFO-rapporten om effektene av fraværsgrensen i videregående skole. Nå sitter vi her med en krystallklar konklusjon: Fraværet har sunket med i snitt 27 prosent, samtidig som karakterene har gått opp. Fordi fraværsgrensen er en suksess og fungerer slik den var tenkt så er det viktig å «frede» fraværsgrensen før valget i 2021.

Å stille krav om lavt fravær er viktig for at elever skal lykkes i skolen. Jeg håper at også rødgrønt støtter opp om dette og sørger for at fraværsgrensen blir værende.

Rapporten viste også at nedgangen i fravær var størst blant elever som hadde høyest fravær fra før og svakest karakterer. Den viste også at elevene oppsøker skolehelsetjenesten mer enn tidligere, men at det ikke går på bekostning av andre elevgrupper. Kritikerne på venstresiden har ofte brukt elever som sliter som et argument mot en maksgrense på tillatt udokumentert fravær. Rapporten viser derimot at det ikke er flere elever som får «ikke vurdert» (IV) i fagene nå enn før reglene ble innført.

Like lite som at fraværsgrensen er årsaken til at noen elever sliter, er det lite som tyder på at fjerning av fraværsgrensen vil være løsningen. Elever som sliter på skolen trenger bedre oppfølging, hjelp av en god skolehelsetjeneste og tilpasset undervisning. De trenger å bli sett og bli stilt krav til, og å være med andre mennesker. Til og med forskerne skriver i sine sluttord at det samlet er «rimelig å anta at fraværsgrensen har kommet for å bli, også etter et eventuelt regjeringsskifte».

Det er rett og slett vanskelig å argumentere mot at elever som hovedregel bør være på skolen. Jeg vil bli veldig overrasket om noen fortsatt mener noen annet etter denne evalueringen og de resultatene som blir vist til.

Britt Janne Tennøy

Leder i Møre og Romsdal Høyres kvinneforum og leder i hovedutvalget for Oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune

Kommunestyrerepresentant for Molde Høyre

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal