LEDER FREDAG 16. OKTOBER

Ikke rart monarkiet står støtt i Norge

Kongebok: Kong Harald og forfatter Harald Stanghelle med boken «Kongen forteller».  Foto: Agnete Brun / Kagge forlag / NTB

Historien om en folkekjær konge-familie er minst like sann i dag som før.

Meninger

I høst har vi fått to bøker om konger i Norge, Tore Rems første del av biografien over kong Olav, «Olav V. Den fremmede – 1903–1940» kom tidligere i høst. Onsdag kom «Kongen forteller» om kong Harald, skrevet av Harald Stanghelle.

Den royale bokhøsten om de to norske kongene er med og forklare hvorfor noe så egentlig gammeldags som monarkiet fortsatt står så sterkt i den norske folkesjela. Historien om en folkekjær kongefamilie er minst like sann i dag som før.

Ikke for det, bare for to uker siden vedtok Venstre et nytt partiprogram, hvor det heter at en folkeavstemning skal avgjøre kongehusets skjebne. Også tidligere har Venstres prinsipielle syn vært at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Men tidligere ordlyd har vært; «eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemning.» Nå har Venstre fjernet ordet «eventuell».

I slutten av september stilte stortingsrepresentanter fra fem ulike partier seg bak et grunnlovsforslag om å avvikle monarkiet i Norge. Forslaget ble fremmet av Solfrid Lerbrekk fra SV, som mente at Norge bør utrede alternativ styringsform og ha folkeavstemning om republikk. Et lignende forslag var oppe til behandling i Stortinget i januar i fjor. Men stortingsflertallet så ingen grunn til å endre Norges styreform, og bare 36 representanter stemte for å avvikle monarkiet.

Nesten samtlige som fremmer forslag eller tanker om å avskaffe monarkiet er rask med å understreke at forslaget ikke innebærer en kritikk av kongefamilien. For sjøl hos prinsippfaste tilhengere av republikk står en populær norsk kongefamilie sterkt.

Det betyr ikke at diskusjonen om statsform skal knebles. Kong Harald har sjøl sagt klokt at Norge ikke ville vært et monarki om vi valgte styreform i dag. Men alle meningsmålinger viser at monarkiet har mer støtte i befolkningen enn det noen regjering, statsleder eller parti noen gang har hatt i Norge.