LEDER TIRSDAG 13. OKTOBER

Støtt opp om den digitale tv-aksjonen

Trenger frivillige: Koordinator for TV-aksjonen i Molde, Torunn Haldorsen, håper at folk melder seg som digitale bøssebærere.  Foto: Pernille Huseby

Tv-aksjonen er en unik dugnad som folk kan være stolte av. Mange vil savne bøssebærerne på trappa denne helga.

Meninger

Koronasituasjonen gjør at årets tv-aksjon blir digital. Dette innebærer at det ikke vil stå noen bøssebærere på døra kommende helg. Mange føler seg også forpliktet til å åpne når det ringer på døra. Det ville blitt feil å sende folk fra dør til dør i disse dager. Ettersom det er første gang aksjonen gjennomføres på denne måten er det knyttet spenning til resultatet.

Pengene fra årets aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. TV-aksjonens midler er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand, der problemet er som verst. Tv-aksjonen har lange tradisjoner i Norge. Siden 1974 har dette vært et fast innslag om høsten. Fjorårets innsamling til Care ga vel 240 millioner kroner. Over 7000 bøssebærere og frivillige var da i sving. Årets aksjon blir digital, og tv-aksjonen har opprettet en løsning som de omtaler som digital bøsse. Målet er at minst like mange skal melde seg som digitale bøssebærere.

I Molde er det foreløpig 80 personer som har meldt seg. Koordinator Torunn Haldorsen opplyser at kommunen trenger 300 personer. Også i andre kommuner i Romsdal er det behov for flere frivillige. Hun understreker at det ikke bare er privatpersoner som kan opprette bøsser, men også lag, foreninger og bedrifter. Ved å støtte opp om aksjonen bidrar man til en god sak. Samtidig tar man vare på en tradisjon som er viktig i det norske samfunnet. Tv-aksjonen er en unik dugnad som folk kan være stolte av. Mange vil nok savne bøssebærerne på døra denne helga.

Årets innsamlingsform vil bidra til økt digitalisering. Det er et av de store utviklingstrekket det siste året. Det fordrer også at folk med digital kompetanse engasjerer seg. Totalt har tv-aksjonen samlet inn hele ni milliarder kroner siden oppstarten. Det er mye som ikke er som vanlig denne høsten, men forhåpentligvis er givergleden intakt. Ta godt imot de digitale bøssebærerne.