LEDER MANDAG 12. OKTOBER

Børning og hensynsfull kjøring går ikke i hop

Børning oppleves skremmende: Politiet har fått mange klager fra folk som opplever børning og drifting som skremmende og støyende.  Foto: RIGMOR SJAASTAD HAGEN

Bilførere som driver med børning og drifting, utgjør en risiko for sin egen og andres sikkerhet.

Meninger

Politiet får stadig henvendelser fra folk som opplever børning og sladding kombinert med motorstøy som ubehagelig og skremmende. I Molde oppfordrer seksjonsleder Mona Kvernberg publikum til å ringe politiet og varsle når de opplever børning og støy som plagsomt. Ifølge politiet skjer det børning overalt, både i byen og i distriktene, oftest på kveldstid eller nattestid, på åpne plasser, ved bensinstasjoner eller ute på vegene. Det er heller ikke uvanlig med drifting - det bilførerne kaller kontrollert sladding.

Problemet med børning og drifting er ikke de svarte stripene av svidd gummi på asfalten, selv om avtrykkene sikkert forarger andre. Problemet er at bilførere som driver med børning og drifting utgjør en risiko for sikkerheten; både egen sikkerhet, passasjerenes sikkerhet og andres sikkerhet. Vegtrafikkloven har noen overordna prinsipp som alle er pålagt å følge. Ett av prinsippene er at vi alle skal kjøre aktsomt og hensynsfullt. Børning og hensynsfull kjøring går ikke i hop.

Når bilkjøringen oppleves som hensynsløs eller til fare for andre trafikanter eller fotgjengere, må politiet reagere. I debatten har det vært hevdet at når media omtaler børning, fører det til enda mer børning. Det blir et merkelig argument; å ikke skulle omtale lovbrudd og konsekvensene som lovbrudd har for omgivelsene.

Lokalt har politiet lagt seg på ei linje der de først forsøker å ha dialog med miljøene der bilførere driver med børning og drifting. Det er en klok tilnærming, og kan forhåpentligvis være med på å styre bilaktiviteter til motorbaner og områder som er egnet til å teste ut bilene og førerens dyktighet.

Folk som opplever børningen som skremmende og forstyrrende, må fortsette å melde fra til politiet. Vi forstår at politiet har ingen mulighet å være tilstede overalt, men når det varsles om børning, forventes det at politiet reagerer. Reaksjonene må gjenspeile alvoret i situasjonen.

Den mest effektive reaksjonen, er inndragning av førerkortet i minst tre måneder, slik reglene gir anledning til. Har bilføreren nylig tatt lappen og er under prøvetida på to år, må teoriprøven og praktisk førerprøve tas på nytt. Politiet har en viktig oppgave med å sørge for at det er trygt for alle å ferdes på vegene, på plasser og torg, til alle døgnets tider.