LEDER FREDAG 9. OKTOBER

Greit at alle som bruker også betaler

Må betalte litt: Hvis regjeringa får det som den vil må elbileiere betale årsavgift på drøye 2.000 kroner fra neste år.   Foto: Bjørn Brunvoll

Innenfor rimelighetens grenser og neppe et steg i feil retning.

Meninger

Et av forslagene i statsbudsjettet som ble lagt fram onsdag skapte mye støy. Ifølge forslaget skal elbileiere nå måtte betale trafikkforsikringsavgift, etter samme sats som for motorsykler.

Elbiler har i flere år vært fritatt for trafikkforsikringsavgiften (den som før ble kalt vegavgift) og som for «fossilbiler» under 7.500 kilo ligger på 2.972 kroner i 2020. Satsen for motorsykkel, som er det elbiler skal betale, ligger på 2.062 kroner i året.

Både miljøorganisasjoner, deler av opposisjonen og bilorganisasjoner kritiserte forslaget høglytt. Med litt ulike motiv. Mens MDG peker på at dette er feil signal i kampen for å redusere utslipp, er NAF redd for at innføringen av avgift på elbil bare er starten på en ny rekke avgiftsøkninger for bilistene.

Innfasingen av nullutslippsbiler er viktig for klimaarbeidet i Norge, og ulike subsidieringer er selvfølgelige effektive virkemidler. Derfor er det bra at elbiler fortsatt skal være gunstig å kjøpe og billigere å bruke for oss forbrukere.

Men det er samtidig slik at bruken av vegnettet har sin pris, uavhengig av hvilket drivstoff bilen bruker. At elbileiere etterhvert også skal være med å betale vegavgift, synes vi er innenfor rimelighetens grenser og neppe et steg i feil retning for det grønne skiftet.

Når vi vet at den samlede skattefordelen for elbileierne i 2020 er på over 19 milliarder kroner, synes vi det er andre områder hvor penger til klimatiltak er viktigere. Per i dag slipper elbileierne unna merverdiavgift, engangsavgift, omregistreringsavgift og vegbruksavgift. Samt trafikkforsikringsavgiften fram til nå. Og har redusert pris bomveger og ferjer.

Vi mener at det fortsatt i mange år framover skal være fordeler for dem som kjøper og bruker elbil. Men at fordelene gradvis reduseres, fram til at alle biler er utslippsfrie, er faktisk helt nødvendig. Det er helt greit at alle som kjører på norske veger er med og betaler.